BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmańska-Maruszak Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przemiany demograficzne a aktywność zawodowa ludności w Polsce
Demographic Changes and Economic Activity in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 22-31, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Przemiany demograficzne
Activity rate of population, Demographic transformation
Abstrakt
Celem prezentowanych w artykule rozważań było zidentyfikowanie możliwych kierunków wpływu przemian demograficznych na aktywność zawodową. Szczególną uwagę poświęcono analizie determinant aktywności zawodowej osób opiekujących się zależnymi osobami starszymi, wysuwając hipotezę, iż zaangażowanie w obowiązki opiekuńcze może w istotny sposób wpływać na aktywność zawodową opiekunów.(fragment tekstu)

The problem of low economic activity in Poland, in particular among the young and the elderly is associated with a number of factors including the situation on the labour market and the construction of social security system. Additionally, unfavorable economic trends related to lower fertility and population ageing make the issue of stimulating economic activity in Poland of high priority. Therefore, the aim of this article is the analysis of the most important factors determining the activity of Poles with a special reference to demographic factors. The main emphasis was put on the analysis of labour force participation of people who are informal carers and on the needs and possibilities of long-term care for the elderly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. AE, Katowice 2007, s. 12.
  2. M. Góra, U. Sztanderska: Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik. MPiPS, Warszawa 2006, s. 11.
  3. S. Golinowska: System zabezpieczenia społecznego w Polsce wobec uwarunkowań przyszłości. Referat na posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, 7.01.2010, s. 6, http://www.prezydent.pl/ archiwum/nrr/materialy-nrr/prezentacje/art,2,prof-stanislawa-golinowska-systemzabezpieczenia- spolecznego-w-polsce-wobec-uwarunkowan-przyszlosci.html.
  4. Financing Long-Term Care in Europe: institutions, markets and models. Eds. J. Costa-Font, Ch. Courbage. Palgrave Macmillan, London 2012, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu