BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : I kwartał 2011
The State of the Households 1st Quarter of 2011
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2011, nr 74, 37 s., tab., rys., zał.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Oszczędności, Gospodarstwa domowe
Unemployment, Savings, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Początek 2011 r. przyniósł nam nieznaczną poprawę nastrojów polskich gospodarstw domowych, po ich gwałtownym pogorszeniu w IV kw. ub. roku. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH zwiększył się o ok. 1 pp,. jednak poprawa ta jest niewielka w relacji do spadku w poprzednim badaniu (o prawie 12 pp.). Spośród składowych Wskaźnika, pogorszeniu uległy jedynie oczekiwania odnośnie do ogólnej sytuacji gospodarczej w najbliższych 12-tu miesiącach, jednak w znacznie mniejszej skali niż w poprzednim badaniu (o ok. 2,2 pp. wobec pogorszenia o ok. 24,5 pp. w poprzednim badaniu). Pozytywnym sygnałem jest zmniejszenie obaw przed bezrobociem (wskaźnik poprawił się o ok. 3,3 pp.). Poprawie uległy również nastroje odnośnie do przyszłej sytuacji finansowej i oceny w zakresie przyszłej zdolności do oszczędzania.(fragment tekstu)

The begining of 2011 brought us with a slight improvement in sentiments of Polish households, after a sharp deterioration in the fourth quarter of lat year. The IRG SGH Households Condition Indicator increased by about 1 pp., however, this improvement is small in relation to the decline in previous study (by almost 12 pp). Among the Index components, the expectations regarding the general economic situation over the next 12-months have only worsened, but at a much smaller scale than in the previous survey. A positive signal is the reduction of the fears of unemployment. We observed improvement of the sentiments regarding the future financial situation and assessments of the future ability to save.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu