BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skopiec Dominik A. (Ministerstwo Finansów)
Tytuł
Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin
Prospects for the Internationalization of the Chinese Currency
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 1, s. 5-31, tab., tabl., rys., bibliogr., 46 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Renminbi (RMB), Waluta międzynarodowa, Kurs walutowy, Rezerwy walutowe, Rynki finansowe
Renminbi (RMB), International currency, Exchange rates, Foreign exchange reserves, Financial markets
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza międzynarodowego wykorzystania renminbi oraz szans i barier zyskania przez tę walutę statusu waluty międzynarodowej. W artykule przedstawiono warunki internacjonalizacji waluty krajowej i przeanalizowano stopień spełnienia poszczególnych kryteriów przez Chiny. Wskazano także na korzyści i koszty internacjonalizacji, które determinują strategię Chin realizowaną w tym procesie. Zastosowane metody badawcze obejmują analizę danych statystycznych dotyczących zmiennych makroekonomicznych charakteryzujących gospodarkę Chin oraz danych odnoszących się do skali i obszarów międzynarodowego zastosowania renminbi, a także analizę literatury przedmiotu. Autor dowodzi, że traktowanie renminbi jako waluty międzynarodowej jest obecnie nieuzasadnione ze względu na relatywnie niewielkie zastosowanie chińskiego pieniądza w poszczególnych funkcjach waluty międzynarodowej oraz brak spełnienia przez Chiny szeregu kryteriów internacjonalizacji waluty krajowej, w szczególności dotyczących swobody przepływów kapitału i zakresu wymienialności waluty, charakteru systemu kursu walutowego oraz poziomu rozwoju rynku finansowego. W związku z tym renminbi uznano za potencjalną walutę międzynarodową, która ma szansę zyskać status waluty kluczowej w długim okresie po przeprowadzeniu niezbędnych reform przez Państwo Środka. Reformy te obejmują w szczególności zmianę modelu wzrostu gospodarczego (zwiększenie roli konsumpcji i usług w tworzeniu PKB), wspieranie rozwoju systemu finansowego (liberalizacja stóp procentowych i zniesienie restrykcji nadmiernie ograniczających swobodę funkcjonowania rynku finansowego), a także uelastycznienie reżimu kursowego. (abstrakt oryginalny)

The article examines the prospects for the international use of the Chinese yuan, a currency otherwise known as the renminbi. The author looks at whether or not the yuan stands a chance of becoming an international currency and identifies the key barriers to the process. Skopiec highlights the criteria of national currency internationalization and evaluates their fulfillment in the case of China. The study also discusses the costs and benefits of currency internationalization and their role in determining China's strategy to turn the yuan into an international currency. The methods applied by the author include a literature study and an analysis of China's macroeconomic variables as well as statistical data on the international use of the yuan. The author argues that the yuan cannot be classified as an international currency at the moment because its use is limited in terms of the different functions of international money. Moreover, China does not meet several crucial currency internationalization criteria, Skopiec notes, in particular those related to the free flow of capital, the scope of currency convertibility, the type of exchange rate system, and the level of financial market development. The author concludes that the yuan is currently viewed as a potential international currency and one that is poised to become a key currency in the long run provided China carries out a string of reforms. These include the adoption of a new growth model (based on an increased share of consumption and services in GDP), financial system development (through interest rate liberalization and abandonment of restrictions that excessively curb the freedom of financial market operations) and the introduction of a more flexible exchange rate regime. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Qian J., Qian M., [2008], China's Financial System: Past, Present, and Future, w: China's Great Economic Transformation, eds. L. Brandt, T. Rawski, Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Bank for International Settlements, [2010], Triennial Central Bank Survey: Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2010.
 3. Bergsten F., Freeman C., Lardy N., Mitchell D., [2008], China's Rise. Challenges and Opportunities, Peterson Institute for International Economics, Washington.
 4. Bhaumik T., [2009], Old China's New Economy. The Conquest by a Billion Paupers, SAGE Publications, London.
 5. Chen J., Dai D., Pu M., Hou W., Feng Q., [2010], The Trend of the Gini Coefficient of China, "Brooks World Poverty Institute, Working Paper" No. 109, The University of Manchester, Manchester.
 6. China's RMB Bilateral Swap Agreements: What Explains the Choice of Countries? [2013], Working Paper No. 13/18, BBVA Research, Hong Kong.
 7. Chinn M., Frankel J., [2005], Will the Euro Eventually Surpass the Dollar as Leading International Reserve Currency? The "National Bureau of Economic Research, Working Paper" No. 11510, Cambridge.
 8. Cohen B., [2012], The Benefits and Costs of an International Currency: Getting the Calculus Right, "Open Economies Review" Vol. 23, Issue 1.
 9. Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, [2013], June, International Monetary Fund, Washington.
 10. Dailami M., Masson P., [2011], Prospects for a Multipolar International Monetary System, "Danish Institute for International Studies, Report" No. 2011:13, Copenhagen.
 11. Douglass P., Lardy N., [2011], Capital Account Liberalization and the Role of the Renminbi, "Peterson Institute for International Economics, Working Paper" No. WP11-6, Washington.
 12. Eichengreen B., [2011], Exorbitant Privilege. The Rise and Fall of the Dollar, Oxford University Press, Oxford.
 13. Frankel J., [2012], Internationalization of the RMB and Historical Precedents, "Journal of Economic Integration" Vol. 27, Seoul.
 14. Frankel J., Wei S., [2007], Assessing China's Exchange Rate Regime, The "National Bureau of Economic Research, Working Paper" No. 13100, Cambridge.
 15. Fratzscher M., Mehl A., [2011], China's Dominance Hypothesis and the Emergence of a Tripolar Global Currency System, "European Central Bank, Frankfurt am Main, Working Paper" No. 1392.
 16. Funke M., Gronwald M., [2008], The Undisclosed Renminbi Basket: Are the Markets Telling Us Something about Where the Renminbi-US dollar Exchange Rate is Going?, "The World Economy" Vol. 31 Issue 12, Oxford.
 17. Gao H., Yu Y., [2011], Internationalisation of the Renminbi, w: Currency Internationalisation: Lessons from the Global Financial Crisis and Prospects for the Future in Asia and the Pacific, Bank for International Settlements, Basel.
 18. Genberg H., [2009], Currency Internationalisation: Analytical and Policy Issues, "Hong Kong Institute for Monetary Research, Working Paper" No. 31/2009, Hong Kong.
 19. Goldstein M., Lardy N., [2008], Debating China's Exchange Rate Policy, Peterson Institute for International Economics, Washington.
 20. Goldstein M., Lardy N., [2009], The Future of China's Exchange Rate Policy, Peterson Institute for International Economics, Washington.
 21. Hartmann P., [2003], Currency Competition and Foreign Exchange Markets: The Dollar, the Yen and the Euro, Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Hong Kong Monetary Authority, [2013] "Monthly Statistical Bulletin" June, No. 226.
 23. Hong Kong: The Premier Offshore Renminbi Business Centre, [2012], Hong Kong Monetary Authority.
 24. Human Development Report, [2011], The United Nations Development Programme.
 25. IMF, [2013], World Economic Outlook Database.
 26. Ito I., [2011], The Internationalization of the RMB: Opportunities and Pitfalls, "The Council on Foreign Relations, Working Paper", New York.
 27. Jackson W., Rossi V., [2011], Hong Kong's Role In Building the Offshore Renminbi Market, "International Economics Programme Paper" No. IE PP 2011/01, Chatham House, London.
 28. Jiabao W., [2011], Report on the Work of the Government, Fourth Session of Eleventh National People's Congress, Beijing, 5.03.2011.
 29. Kang J., Maziad S., [2012], RMB Internationalization: Onshore/Offshore Links, "International Monetary Fund, Working Paper" No. WP/12/133, Washington.
 30. Kenen P., [1983], The Role of the Dollar as an International Currency, "Group of Thirty, Occasional Paper" No. 13, New York.
 31. Kenen P., [2011], Currency Internationalisation: An Overview, w: Currency Internationalisation: Lessons fron the Global Financial Crisis and Prospects for the Future in Asia and the Pacific, Bank for International Settlements, Basel.
 32. Krugman P., Obstfeld M., [2007], Ekonomia międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Oręziak L., [2008], Euro - pieniądz międzynarodowy, "Bank i Kredyt" nr 1.
 34. Papaioannou E., Portes R., [2008], Costs and Benefits of Running an International Currency, Economic Paper No. 348, European Commission, Brussels.
 35. Prasad E., Ye L., [2012], The Renminbi's Role in the Global Monetary System, Discussion Paper No. 6032, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Bonn.
 36. Pszczółka I., [2011], Współczesne waluty międzynarodowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 37. Renminbi Trade Settlement Pilot Scheme, [2009], "Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin" September, Hong Kong.
 38. Report to Congress on International Economic and Exchange Rate Policies, [2013], U.S. Department of the Treasury.
 39. Skopiec D., [2013], Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej nierównowagi płatniczej, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 40. Subacchi P., [2010], One Currency, Two Systems: China's Renminbi Strategy, "The Royal Institute of International Affairs Briefing Paper" No. IE BP 2010/01, London.
 41. Subramanian A., [2011a], Renminbi Rules: The Conditional Imminence of the Reserve Currency Transition, "Peterson Institute for International Economics, Working Paper No. 11-14,", Washington.
 42. Subramanian A., [2011b], Eclipse: Living in the Shadow of China's Economic Dominance, Peterson Institute for International Economics, Washington.
 43. The World Bank, [2013], World Development Indicators database (on-line, wrzesień 2013).
 44. Vallee S., [2012], The Internationalisation Path of the Renminbi, "Bruegel Working Paper" No. 2012/05, Brussels.
 45. WTO, [2013], Statistics Database.
 46. Xiaochuan Z ., [2009], Reform the International Monetary System, "Bank for International Settlements, Review" No. 41, Basle.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu