BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna (Uniwersytet Łódzki), Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Charakterystyka strategii finansowania firm rodzinnych na przykładzie spółek sektora usług turystycznych
An Analysis of Financial Strategies of Family Businesses - a Case of Companies from the Sector of Tourist Services
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 199-208, tab.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne, Usługi turystyczne, Analiza finansowa
Financing enterprises, Family-owned business, Tourism services, Financial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa rodzinne to popularny sposób prowadzenia biznesu nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W krajach Unii Europejskiej co czwarte przedsiębiorstwo należy do rodziny. W Niemczech przedsiębiorstwa rodzinne zatrudniają ponad połowę wszystkich pracowników. Spośród światowych koncernów aż co trzeci to firma rodzinna. Głównym celem artykułu jest analiza finansowania firm rodzinnych na przykładzie spółek z sektora usług turystycznych. (fragment tekstu)

The article presents the empirical evidence on the financial strategies of Polish family-owned businesses from the sector of tourist services. The study confirms that the Polish family businesses analyzed avoid debt. Only a small number of companies used debt, but the level of family-owned companies presents a conservative financial policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allouche J., B. Amann, J. Jaussaud, K. Kurashina, A Matched-Pair Investigation of Family Versus Nonfamily Businesses in Japan 4, "Family Business Review", 2008/4.
 2. Brailsford T. J., B. R. Oliver, S. L. H. Pua, On the relation between ownership structure and capital structure, "Accounting & Finance", March 2002, vol. 42, nr 1.
 3. Frishkoff P. A., Understanding Family Business: What Is a Family Business?, Oregon State University, Austin Family Business Program, 1995, podaję za: J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne, funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 4. Gallo M. A., A. Vilaseca, Finance in family business, "Family Business Review", 1996/9(4).
 5. Gallo M. A., J. Tapies, K. Cappuyns, Comparison of Family and Nonfamily Business: Financial Logic and Personal Preferences, "Family Business Review" 2004.
 6. Jaffe D. T., Working with ones you love: Conflict resolution and problem solving strategies for a successful business, Berkeley, CA, Conari 1990, s. 27-36, podaję za: J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne, funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 7. Jensen M., W. Meckling, Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and capital structure, "Journal of Financial Economics" 1976, nr 3.
 8. McConaughy D., G. Phillips, Founders versus descendants: The profitability, efficiency, growth characteristics and financing in large, public, founding family-controlled firms, "Family Business Review", 1999/12(2).
 9. Poutziouris P., The views of family companies on venture capital: Empirical evidence from the UK small to medium-size enterprising economy, "Family Business Review", 2001/14(3.
 10. Sułkowski Ł., A. Marjański, Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
 11. Sułkowski Ł., B. Haus, K. Safin, Raport z badan przedsiębiorstw rodzinnych Polsce, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 12. Winnicka-Popczyk A., Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych - wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu