BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postrach Michał
Tytuł
Rola podejścia sektorowego w pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się
The Role of Sector-Wide Approach in the Development Cooperation whit the Developing Countries
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 10, s. 33-45, wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kraje rozwijające się, Kraje wysoko rozwinięte, Ubóstwo, Milenijne Cele Rozwoju, Pomoc rozwojowa
Developing countries, High-developed countries, Poverty, Millennium Development Goals (MDGs), Development aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
Za cel badawczy niniejszego artykułu przyjęto przedstawienie genezy podejścia sektorowego i jego roli w poprawie skuteczności pomocy rozwojowej. Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych pozycji polsko- i anglojęzycznych zaprezentowano istotę i najważniejsze elementy the Sector-Wide Approach (SWAP). W badaniach wykorzystano metodę historyczną i metody jakościowe: opisową analizę porównawczą i systemową.(fragment tekstu)

Since the beginning of the nineties the deepening criticism of ineffectiveness of the development aid has forced the developed countries to look for new ways of the DC implementation and organization. The result of the international debate is emergence of a comprehensive sector approach, known as the Sector-Wide Approach. It is based on maximum coordinated efforts of all partners of the development process, striving to achieve a common goal: poverty reduction. Its achievement is based on the support of the whole particular sector with the full participation and presidency of the host country. A prerequisite of the cooperation is the creation of the Poverty Reduction Strategy Papers, in which the recipient country itself has to determine the source of their problems, to present possible solutions and to create the right conditions for the DC operations. The SWAP application is based on the created national policy and sector strategy. The core of the new approach is the sector development program.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashford, L.S., 2007, Addressing Population in Poverty Reduction Strategies, Bridge, Population Reference Bureau.
 2. Cordelia, T., Dell'Ariccia, G., 2003, Budget Support versus Project Aid, IMF Working Paper WP/03/88 Research Department, April.
 3. Department for International Development (UK), 2004, Poverty Reduction Budget Support, Policy Paper, May.
 4. Deszc2yński, P., 2001, Kraje rozwijające się a rozpad Związku Sowieckiego, Przegląd Zachodni nr 3, Poznań.
 5. Deszczyński, P., 2001b, Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Europ Aid, 2007, Tools and Method Series, Guidelines No. 2, Support to Sector Programmes Covering the three financing modalities: Sector Budget Support, Pool Funding and EC project procedures, Short version, July.
 7. Good Governance, Aid Modalities and Poverty Reduction. Linkages to the Millennium Development Goals and Implications for Irish Aid. From better theory to betterprac- tice. Research project (RP-05-GG) of the Advisory Board for Irish Aid, February 2008.
 8. Hirvonen, P., 2005, Stingy Samaritans. Why Recent Increases in Development Aid Fail to Help the Poor, GLB (Global Policy Forum), August.
 9. HLSP Institute 2205, Sector Wide Approaches: Resource Document for UNFPA Staff, London, September.
 10. International Monetary Fund 2009a, Factsheet. Debt Relief Under The Heavily Indebted Poo Countries (HIPC) Initiative, 22 September.
 11. International Monetary Fund 2009b, Factsheet. The Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), 31 July.
 12. Klugman, J., 2010, Overview, [online], http://siteresources.worldbank.org/INTPRSl/Re- sources/383606-1205334112622/5301_overview.pdf [dostęp: maj 2010].
 13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji, Warszawa wrzesień.
 14. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii, 2000, Sectoral Approach Support Group, Wydawnictwo Opeer, Haga June.
 15. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2000, Kampania Społeczna ONZ: "Milenijne cele rozwoju: czas pomóc innym!" Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce.
 16. OECD, 2006, DAC Guidelines and Reference Series. Harmonizing Donor Practices for Effective Aid Delivery, vol. 2: budget support, sector wide approaches and capacity development in public financial management. A DAC Reference Document.
 17. OECD, 2008, Factsheet. Is it ODA? November.
 18. Overseas Development Institution (ODI) 2008, Common funds for sector support, Brie- fmgPaper, February, nr 36.
 19. Policy and Operations Evaluation Department, 2006, From project aid towards sector support. An evaluation of the sector-wide approach in Dutch bilateral aid 1998-2005, IOB Evaluations, nr 301.
 20. Sagasti, F., Alcalde, G., 1999, Development Cooperation in a Fractured Global Order. An Arduous Transition, IDRC ISBN out of print e-ISBN 1-55250-276-7.
 21. SWAP Support Group 2004, The Sector-Wide Approach. Organizing principle for bilateral development cooperation. Version 2.
 22. The World Bank Group, 2001, The World Bank's Poverty Reduction Support Credit (PRSC) - a new approach to support policy and institutional reforms in low income countries, Working On Administrative and Civil Service Reform, November, t. 1, no. 2.
 23. http://www.polskapomoc.gov.pl [dostęp: maj 2010].
 24. http://www.0ecd.0rg/data0ecd/53/7/34583142.pdf [dostęp: czerwiec 2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu