BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Efektywność towarowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2009
The Efficiency of Farms in Poland from 2004 to 2009
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 231-241, rys., tab.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Efektywność przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Arable farm, Enterprise effectiveness, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza i ocena efektywności gospodarstw rolnych w Polsce. W badaniu przyjęto dwa kryteria efektywności: tzw. wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego oraz wartość dodaną netto. Ukazano zależność tych miar od specjalizacji gospodarstwa rolnego, od powierzchni użytków rolnych oraz lokalizacji badanych jednostek. Przyjęto tezę, iż powyższe zmienne stanowią jednocześnie czynniki determinujące efektywność towarowego gospodarstwa rolnego. (fragment tekstu)

The aim of the article is to analyze and evaluate the efficiency of farms in Poland. Commodity farms in Poland were examined which kept agricultural accounting books from 2004 to 2009. The paper uses empirical data from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). Two criteria of efficiency were adopted in the presented paper: economic size and net added value. The paper shows the dependence of these measures on the specialization of the farm, the agricultural area and the location of the units. The thesis accepted in the study assumes that these variables are the determinants of the effectiveness of commodity farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańkowska K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN795 Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 2. Brzezik R., I. Mikołajczyk, A. Wituszyńska, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 (2008, 2009) roku. Region FADN785 Pomorze i Mazury. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009 (2010, 2011).
 3. Cholewa I., K. Kambo, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 4. Czarnota P., R. Tarasiuk, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN800 Małopolska i Pogórze. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 5. Goraj L., D. Osuch, R. Płonka, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 (2007) roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007 (2008).
 6. Goraj L., S. Mańko, D. Osuch, R. Płonka, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 (2009) roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009 (2010).
 7. Goraj L., S. Mańko, R. Sass, Wyszkowska Z., Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004.
 8. Goraj L., S. Mańko, Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 9. Grzelak A., Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990, Próba określenia intensywności i efektywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 10. Idczak J., Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSB, Poznań 2001.
 11. Kondraszuk T., Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujęcie metodyczne, "RN SERiA", t. VIII z. 1, Warszawa-Poznań 2006.
 12. Mańko S., A. Smolik, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Region FADN790 Wielkopolska i Śląsk. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 13. Mikołajczyk I., K. Zmarzłowski, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 14. Myszczyszyn J., Poziom i zróżnicowanie dochodów rolniczych, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis nr 222, ZN AR w Szczecinie, Oeconomica nr 40, Szczecin 2001.
 15. O. Stefko, I. Łącka, Inwestycje w ogrodnictwie i metody oceny ich efektywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2009.
 16. Olewnik E., A. Smolik, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 (2008) roku. Region FADN790 Wielkopolska i Śląsk. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009 (2010).
 17. Orłowska M. J., Sytuacja dochodowa gospodarstw o równym kierunku produkcji, "Acta Scienitarum Oeconomia" 2010, nr 9(2).
 18. Osuch D., K. Zmarzłowski, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 (2008) roku. Region FADN795 Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009 (2010).
 19. Poczta W., J. Średzińska, A. Mrówczyńska-Kamińska, Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych, ZN SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki żywnościowej, Warszawa 2009.
 20. Smolik A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN790 Wielkopolska i Śląsk. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 21. Stefko O., Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskiwania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, nr 2(8).
 22. Stola W., Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, red. J. Bański, Studia Obszarów Wiejskich, t. 6, Warszawa 2004.
 23. Szmigiel J., R. Tarasiuk, Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Region FADN800 Małopolska i Pogórze. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 24. Tarasiuk R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007(2008) roku. Region FADN800 Małopolska i Pogórze. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009 (2010).
 25. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 (2005) roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 26. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2005 roku. Wyniki z regionu FADN785 Pomorze i Mazury (FADN790 Wielkopolska i Śląsk, FADN795 Mazowsze i Podlasie, FADN800 Małopolska i Pogórze), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 27. Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 roku. Wyniki reprezentatywne dla regionu FADN785 Pomorze i Mazury (FADN790 Wielkopolska i Śląsk, FADN795 Mazowsze i Podlasie, FADN800 Małopolska i Pogórze), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu