BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walasik Artur (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Utylitarystyczna koncepcja opodatkowania dochodów osobistych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 173-182
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Dochody ludności, Opodatkowanie dochodów, Obciążenia podatkowe, System podatkowy
People's income, Taxation of income, Tax burdens, Tax system
Uwagi
summ.
Abstrakt
W związku z przedmiotem opracowania, rozważania dotyczyć będą oceny związku między użytecznością oraz wyborem techniki opodatkowania dochodu (czyli wyboru skali podatkowej), co pozwoli wskazać właściwe - z punktu widzenia utylitarystycznej koncepcji opodatkowania dochodów - sposoby implementacji dezyderatu sprawiedliwości pionowej. (fragment tekstu)

The question of the right income taxation is the crucial problem related to academic investigations as well as to strategic decisions of the fiscal authorities. The subject of presented paper is the utilitarian approach to taxation of individual income. Firstly, the distinction between effectiveness and equity of income taxation is reviewed, and two conceptual meanings of equity are investigated (objective and subjective ones). In second part of the paper the benefit approach to personal income taxation is discussed. The relation between the utility of public goods and the amount of individual income is advanced as the base for fiscal rules of income taxation. In third part of the paper the ability-to-pay approach is reviewed. Three rules of equal sacrifice are presented and the consequences of their implementation are discussed. The paper includes also the arguments for utilitarian related distinction between discussed approaches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Holcombe R.G.: Public choice and public finance, [w:] The Elgar companion to public choice, red. W.F. Shughart II, L. Razzolini, Edward Elgar, Cheltenham - Northampton 2001, s. 411.
  2. Famulska T.: Sprawiedliwość podatkowa, "Przegląd Podatkowy" 1996, Nr 5, s. 3-4.
  3. Gaudemet P.M., Molinie J.: Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 430 - 431.
  4. Mikesell J.L.: Fiscal administration. Analysis and applications for the public sector, Brooks-Cole Publishing, Pacific Grove 1986, s. 236-238.
  5. Pietrewicz M.: Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa 1993, s. 15.
  6. Musgrave R.A.: Horizontal equity, once more, National Tax Journal 1990 (vol. 43), No. 2 (June), s. 114.
  7. Musgrave R.A.: The theory of public finance. A study in public economy, McGraw-Hill, New York - Toronto - London 1959, s. 96 i nast.
  8. Young H.P.: Progressive taxation and equal sacrifice, American Economie Review 1990 (vol. 80), No. 1 (March), s. 254.
  9. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 342-348.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu