BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puszer Blandyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych w strefie euro - stan obecny i perspektywy jego rozwoju
Short-term Securities Market of the Euro Area - Current State and Prospects of Its Development
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 253-262, tab.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Papiery wartościowe, Krótkoterminowe papiery dłużne, Strefa euro
Financial markets, Securities, Short-term debt securities, Eurozone
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie funkcjonowania rynku krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Rynek ten nie uległ - jak dotąd - pełnej integracji, pozostaje nadal rozdrobniony i jest zorientowany na potrzeby krajowe. Jego integracja wymaga nadal wiele wysiłku i współpracy ze strony krajów Eurosystemu. (fragment tekstu)

Short-term securities market is a money market segment of the euro area. The main instruments of the analyzed market are: Treasury bills, commercial papers and certificates of deposit. The issuance of euro-denominated short-term securities and the turnover in these securities are expanding. The MFI are gaining the leading role in the market, and the significance of the private issues is rising. The integration process of the short-term securities market across the euro area is continuing, but is still quite slow. Perhaps the introduction of the Short-Term European Paper (STEP) convention will change the situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernhard T., Integracja rynku pieniężnego w strefie euro, "Bank i Kredyt" 2008, nr 4.
  2. Hartmann P., A. Maddaloni, S. Manganelli (2003), The euro area financial system: Structure, integration, and Policy initiatives, ECB, "Working Paper" 2003, nr 230.
  3. Löber K. M., The developing EU legal framework for clearing and settlement of financial instruments, "ECB Legal Working Paper Series" 2006, nr 1.
  4. Mitręga-Niestrój K., B. Puszer, Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych strefy euro, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. A. Bogus, M. Wypych, Difin Warszawa 2007.
  5. Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Rynek papierów wartościowych strefy euro, Walters Kluwer Polska sp. z o.o., Kraków 2007.
  6. Samborski A., Rynek papierów dłużnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt", maj 2004.
  7. Santillan J., M. Bayle, C. Thygesen, The Impact of the Euro on Money and Bond Markets, ECB Occasional Paper Series 2000, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu