BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Geneza i struktura rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
The Origin and Structure of GHG Emission Allowances Market
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 263-271, tab.
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, Struktura rynku
Gas emissions, Entitlement to emissions, Market structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie genezy allowances market, zdefiniowanie przedmiotu obrotu na nim oraz typów transakcji, którym on podlega, zidentyfikowanie ich uczestników, a tym samym nakreślenie jego struktury. Rozważania zostaną wsparte wyrywkowymi danymi empirycznymi, a to z tej przyczyny, że do tej pory nie wykształciła się statystyka tego rynku. Wiele danych ma też charakter poufny i objętych jest tajemnicą handlową. Artykuł ma zatem charakter przede wszystkim poznawczy, stanowiąc przyczynek do pogłębionych studiów nad rynkiem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ramach rynku węgla, których celem jest ocena jego skuteczności i efektywności w rozwiązaniu globalnego problemu zmian klimatycznych wywołanych efektem cieplarnianym. (fragment tekstu)

GHG emission allowances market, functioning within the framework of EU Emissions Trading Scheme, constitutes the subject matter of this article. The objective of the study is to analyse this market is origins, define its turnover object, types of occurring transactions and to identify its participants. On the basis of e.g. World Bank Data its significance was presented for the global development of an emerging emission allowances market functioning in line with the cap and trade rule, as well as the global carbon market. Particular attention was paid to an extremely dynamic development of EUAs futures market, which is observed at the leading European and non-European climate exchanges. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hashmi M. A., A complete guide to the global carbon market, MaxEnergy Inc., Mankato, Minnesota 2008.
  2. Kossoy A., Ph. Ambrosi, State and trends of the carbon market 2010, The World Bank, www.carbonfinance.org.
  3. Lovell H., Th. Sales de Aguiar, J. Bebbington, C. Larrinaga-Gonzalez, Accounting for carbon, IETA, Research report 122, 2010.
  4. Żylicz T., Ewolucja pozwoleń zbywalnych, "Aura" 2007, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu