BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błach Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Strategie podwyższania kapitału własnego spółki akcyjnej - analiza porównawcza
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 185-196, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Słowa kluczowe
Kapitał przedsiębiorstwa, Kapitał własny, Spółki akcyjne, Finansowanie przedsiębiorstwa
Business capital, Ownership capital, Joint stock companies, Financing enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono i porównano różne możliwości finansowania działalności przedsiębiorstwa, m.in.: zatrzymanie zysku oraz emisję nowych akcji.

In order to raise additional equity finance companies may use different strategies. First strategy is connected with internal sources of capital and retaining profits rather than paying out them as dividends. Another strategy involves issue of different corporate securities: issue of new shares to existing shareholders by exercising preemptive rights, issue of new shares to the public (IPO, seasoned offering) or issue of hybrid instruments such as convertible bonds, bonds with priority warrants or subscription warrants a conditional initial capital increase. Unquoted companies may use Private Equity capital offered by professional funds or by individual investors called Business Angels. Each of these strategies can be characterized with different advantages and disadvantages. And different factors should be considered while choosing the suitable strategy, such as: access to the sources of equity capital and cost of obtained funds, financial situation of the company and its stage of development, potential changes in the ownership structure and the level of risk of procedure failure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. McLaney E.J.: Business Finance. Theory and Practice. Pitman Publishing, London 1997, s. 201.
  2. Radwan A.: Prawo poboru w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004.
  3. Draho J.: The IPO Decision. Why and How Companies Go Public, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2004.
  4. Siwek P.: Praktyka j pierwszych ofert publicznych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005.
  5. Romanowski M.: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Przegląd Prawa Handlowego, luty 2003, s. 22 - 28.
  6. Romanowski M.: Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 71.
  7. Grzywacz J., Okońska A.: Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 43.
  8. Panfil M.: Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005, s.18.
  9. Barrow P.: Raising Finance. A practical guide to starting, expanding and selling your business, Kogan Page, London 2004, s.48.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu