BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie badania ankietowego w analizie zależności zjawisk określających aktywność turystyczną emerytów i rencistów
The Survey Research Application in Analysis of Phenomena Describing Tourist Aktivity of Pensioners And Annuitants
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Aktywność turystyczna, Emeryci
Questionnaire survey, Tourist activity, Pensioners
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba określenia natężenia oraz kierunku zależności zmiennych określających aktywność turystyczną emerytów i rencistów. Ocena zależności została przeprowadzona na podstawie badania ankietowego, którego celem była charakterystyka aktywności turystycznej emerytów i rencistów zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, a w szczególności wykrycie powiązań pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi ich wyjazdy turystyczne.(fragment tekstu)

The aim of article is to determine the strength and direction of variables depending determining tourist activity of pensioners and annuitants. The estimation of depending was based on the survey research aimed the characteristics of tourist activity of pensioners and annuitants living in Westpomeranianian county, particular to detect depending between variables characteristics they vacations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk I., Wawrzyniak K. 2009. Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach zawiązanych z motywami wyboru rodzajów wyjazdów turystycznych przez emerytów i rencistów w 2005 roku. Pr. Nauk. UE Wroc. 47 (16) Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 324-332.
  2. Berbeka J., Makówka M., Niemczyk A. 2008. Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego. Kraków, Wydaw. UE w Krakowie, 72.
  3. Łobożewicz T., Bieńczyk G. 2001. Podstawy turystyki. Warszawa, WSE, 212-220.
  4. Napierała M.P. 2002. Turystyka w "jesieni życia". Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju. Bydgoszcz, Wydaw. WPSTiH, 183-196.
  5. Ocena i analiza jakości życia. 2004. Red. W. Ostasiewicz. Wrocław, Wydaw. AE we Wrocławiu, 214-215.
  6. Sobczyk M. 1995. Statystyka. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 218.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu