BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królikowski Zenon (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przemysł, budownictwo i rolnictwo w Rocznikach Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego
Industry, Construction and Agriculture in Yearbooks of Central Statistical Office
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 33-42, tab., bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Statystyka przemysłu, Statystyka rolnictwa, Statystyka
Construction, Industry statistics, Agriculture statistics, Statistics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Główny Urząd Statystyczny (GUS)
Abstrakt
Celem podjętych badań jest próba określenia relacji między wielkością zasobu informacyjnego statystyki publicznej, opisującego pewne obszary gospodarki, a ich znaczeniem gospodarczym mierzonym wielkością wytworzonej wartości dodanej. (...)Analiza, której wyniki prezentujemy, obejmuje kwestię prezentacji rolnictwa, budownictwa i przemysłu w Rocznikach Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1959-2009. Objętość działów opisujących budownictwo, przemysł i rolnictwo w odniesieniu do ich znaczenia w gospodarce wydaje się sprawą istotną, podobnie jak podjęcie dyskusji nad zasobem statystyki publicznej, modernizacją zakresu treści oczekiwaną w kontekście zmieniającego się świata - priorytetów rozwojowych, roli czynników wytwórczych, mierników oceny rozwoju i/lub efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych. Poczynione obserwacje wskazują, że niezbędna jest dyskusja nad strukturą gromadzonych informacji statystycznych, a następnie wprowadzenie zmian w rocznikach.(fragment tekstu)

Statistical material is the file of numerical profiles the definite population. The article represents some relations between size of informative supply of public statistics and his content structure. Study portrays the volume of sections the construction, industry and agriculture of yearbooks of Central Statistical Office in 1959-2009. The analysis of gathered material permits to affirm, that decides not the economic results but tradition about content and structure of informative supplies of public statistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945. 1981. Warszawa, Wiedza Powszechna, 341.
 2. Mała encyklopedia ekonomiczna. 1974. Warszawa, PWE, 790.
 3. Pytkowski W. 1985. Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa, PWN, 71, 79.
 4. Rocznik Statystyczny 1959. 1959. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, V-XII.
 5. Rocznik Statystyczny 1960. 1960. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, VII-XIII.
 6. Rocznik Statystyczny 1961. 1961. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, VII-XIII.
 7. Rocznik Statystyczny 1962. 1962. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, VII-XIII.
 8. Rocznik Statystyczny 1963. 1963. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, VIII-XIII.
 9. Rocznik Statystyczny 1964. 1964. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, VIII-XV.
 10. Rocznik Statystyczny 1965. 1965. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, IX-XIV.
 11. Rocznik Statystyczny 1966. 1966. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 11-20.
 12. Rocznik Statystyczny 1967. 1967. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 11-17.
 13. Rocznik Statystyczny 1968. 1968. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 11-17.
 14. Rocznik Statystyczny 1969. 1969. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 11-19.
 15. Rocznik Statystyczny 1970. 1970. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 11-19, 76.
 16. Rocznik Statystyczny 1971. 1971. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XII-XIX.
 17. Rocznik Statystyczny 1972. 1972. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XI-XIX.
 18. Rocznik Statystyczny 1973. 1973. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XI-XVIII.
 19. Rocznik Statystyczny 1974. 1974. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XII-XX.
 20. Rocznik Statystyczny 1975. 1975. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XII-XVIII.
 21. Rocznik Statystyczny 1976. 1976. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XII-XVIII.
 22. Rocznik Statystyczny 1977. 1977. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XI-XVI.
 23. Rocznik Statystyczny 1978. 1978. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XII-XVII.
 24. Rocznik Statystyczny 1979. 1979. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XII-XVII.
 25. Rocznik Statystyczny 1980. 1980. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XII-XVII.
 26. Rocznik Statystyczny 1981. 1981. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XII-XVIII.
 27. Rocznik Statystyczny 1982. 1982. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XII-XVII.
 28. Rocznik Statystyczny 1983. 1983. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XIII-XVIII.
 29. Rocznik Statystyczny 1984. 1984. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XIV-XVIII.
 30. Rocznik Statystyczny 1985. 1985. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XIV-XVIII.
 31. Rocznik Statystyczny 1986. 1986. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XIII-XVII.
 32. Rocznik Statystyczny 1987. 1987. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XIII-XVII.
 33. Rocznik Statystyczny 1988. 1988. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XIII-XVII.
 34. Rocznik Statystyczny 1989. 1989. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XIV-XVII, 32-33, 84, 87.
 35. Rocznik Statystyczny 1990. 1990. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XVIII-XXI.
 36. Rocznik Statystyczny RP 1991. 1991. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, VI, 274-351.
 37. Rocznik Statystyczny RP 1992. 1992. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, VI, 260-346.
 38. Rocznik Statystyczny RP 1993. 1993. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XV-XVII.
 39. Rocznik Statystyczny RP 1994. 1994. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XIV-XVI.
 40. Rocznik Statystyczny RP 1995. 1995. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XVIII-XX.
 41. Rocznik Statystyczny RP 1996. 1996. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XVIII-XX.
 42. Rocznik Statystyczny RP 1997. 1997. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XVIII-XX.
 43. Rocznik Statystyczny RP 1998. 1998. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XVIII-XX.
 44. Rocznik Statystyczny RP 1999. 1999. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XVIII-XX.
 45. Rocznik Statystyczny RP 2000. 2000. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XVIII-XX.
 46. Rocznik Statystyczny RP 2001. 2001. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XVIII-XX.
 47. Rocznik Statystyczny RP 2002. 2002. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XVIII-XX.
 48. Rocznik Statystyczny RP 2003. 2003. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, XVIII-XX.
 49. Rocznik Statystyczny RP 2004. 2004. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 18-20.
 50. Rocznik Statystyczny RP 2005. 2005. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny,18-20.
 51. Rocznik Statystyczny RP 2006. 2006. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 19-21.
 52. Rocznik Statystyczny RP 2007. 2007. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 19-20.
 53. Rocznik Statystyczny RP 2008. 2008. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 19-20.
 54. Rocznik Statystyczny RP 2009. 2009. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 19-20, 54, 55.
 55. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej. DzU z 2010 r., nr 3, poz. 14.
 56. Słownik wyrazów obcych. 1978. Warszawa. PWN, 208.
 57. Stachak S. 2006. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa, Książka i Wiedza, 154-173.
 58. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. DzU z 1995 r., nr 88, poz. 439.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu