BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomyślak Bartosz
Tytuł
Bank komercyjny jako pośrednik finansowy a problem agencji (przedstawicielstwa)
Commercial Banks as Financial Intermediaries vs Problem of Agency
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 10, s. 108-122, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Instytucje finansowe, Koszty transakcyjne, Asymetria informacji, Zarządzanie ryzykiem, Bankowość relacyjna
Commercial banks, Financial institutions, Transaction cost, Information asymmetry, Risk management, Relationship banking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badawczym niniejszego artykułu jest wskazanie źródeł konfliktu interesów, który wydaje się nieunikniony z uwagi na fakt, że mocodawca ani nie może obserwować, ani nie ma dokładnej informacji na temat działań agenta. Wskazana zostanie kwestia asymetrii informacji, czyli różnicy między informacją posiadaną przez mocodawcę a tą, którą ma do dyspozycji agent, jako przyczyna, z której powodu bank staje w obliczu problemu negatywnej selekcji (niewłaściwego wyboru), ponieważ bank jako mocodawca zwykle ma mniejszą wiedzę na temat prawdopodobieństwa niespłacenia kredytu niż firma lub klient działający jako agent. Hipoteza badawcza zakłada, że immanentną cechą relacji agent - mocodawca jest selekcja negatywna, która w obliczu wyżej wspomnianej nierównowagi wiedzy jest de facto mechanicznym (automatycznym) procesem ochrony agenta przed możliwością nadużycia. Możliwym rozwiązaniem (czy też raczej neutralizowaniem) problemów skutków asymetrii informacji jest aktywne zarządzanie ryzykiem oraz koncentracja na budowaniu długofalowych relacji z klientami poprzez rozwijanie bankowości relacyjnej. (fragment tekstu)

The main contribution of this article is to describe how the agency theory influences banks as financial intermediaries. The agency theory suggests that a firm can be viewed as a nexus of contracts (loosely defined) between resource holders. An agency relationship arises whenever one or more individuals, called principals, hire one or more other individuals, called agents, to perform some service and then delegate decision-making authority to the agents. The primary agency relationships in business are those (1) between stockholders and managers and (2) between debtholders and stockholders. Creditors have the primary claim on part of the firm's earnings in the form of interest and principal payments on the debt as well as a claim on the firm's assets in the event of bankruptcy. The stockholders, however, maintain control of the operating decisions (through the firm's managers) that affect the firm's cash flows and their corresponding risks. Creditors lend capital to the firm at rates that are based on the riskiness of the firm's existing assets and on the firm's existing capital structure of debt and equity financing, as well as on expectations concerning changes in the riskiness of these two variables. Information asymmetry models assume that at least one party to a transaction has relevant information whereas the other(s) do not. Some asymmetric information models can also be used in situations where at least one party can enforce, or effectively retaliate for breaches of, certain parts of an agreement whereas the other(s) cannot. In adverse selection models, the ignorant party lacks information while negotiating an agreed understanding of or contract to the transaction, whereas in moral hazard the ignorant party lacks information about performance of the agreed-upon transaction or lacks the ability to retaliate for a breach of the agreement. In the relationship-based system, a bank will have close ties with a potential borrowing firm. In assessing the borrowing needs of the firm and its ability to pay interest and principal, the bank will consider not only the firm's current debt-servicing capability, but also its long-term ability to repay, and the various non-contractual levers the bank can push to extract repayment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof, G.A., 1970, The market for "Lemons": quality uncertainty and the market mechanizm, Quarterly Journal of Economics vol. 84.
 2. Akiba, M., Lissowska, M., 2006, Polskie przedsiębiorstwa jako kredytobiorcy - spojrzenie na strategie banków, Gospodarka Narodowa nr 4.
 3. Bhattachrya, A.K., Foley, J.Ch., 1998, Przegląd modeli zarządzania aktywami i pasywami oraz kontroli ryzyka stopy procentowej, w: F.J. Fabozzi, A. Konishi (red.), Zarządzanie aktywami i pasywami, Warszawa.
 4. Dattatreya, R.E., 1998, Praktyczne podejście do zarządzania aktywami i pasywami, w: F.J. Fabozzi, A. Konishi (red.), Zarządzanie aktywami i pasywami, Warszawa.
 5. Giarla, M., 1998, Opłacalność zarządzania ryzykiem, w: F.J. Fabozzi, A. Konishi (red.), Zarządzanie aktywami i pasywami, Warszawa.
 6. Heffeman, S., 2007, Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jaworski, W., Zawadzka Z., 2008, Bankowość, Poltext, Warszawa.
 8. Korenik, D., 2009, Odpowiedzialność banku komercyjnego, Difin, Warszawa.
 9. Leland, H.E., Pyle, D.H., 1976, Informational Asymmetries, Structure and Financial Intermediation, Journal of Financial Economics vol 3.
 10. Matthews, K., Thompson, J., 2007, Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa.
 11. Mesjasz, Cz., 1999, Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstania instytucji pośrednictwa finansowego, Bank i Kredyt nr 3.
 12. Newman, P., Milgate, M., Eatwell, J., 1992, The new dictionary of money and finance, London.
 13. Niedziółka, P., 2008, Pokusa nadużycia w działalności kredytowej banków a stabilność finansowa, Bank i Kredyt nr 11.
 14. Saczuk, K, 2001, Wybrane zagadnienia ekonomii informacji a rynek pracy, Bank i Kredyt nr 5.
 15. Solarz, J., 2008, Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Stiglitz, J.E., Weiss, A., 1988, Banks as Social Accountants and Screening Devices for Allocation of Credit, Working Paper nr 2710.
 17. Williamson, O., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu