BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Mirosława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kałuża Halina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wędkarstwo morskie jako stymulator rozwoju turystyki w regionach nadmorskich
The Maritime Angling as a Stimulator of Development of the Tourism in Seaside Regions
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 61-68, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka morska, Turystyka, Rozwój turystyki, Czynniki rozwoju turystyki, Rodzaje turystyki
Maritime tourism, Tourism, Tourism development, Tourism development factor, Type of tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczególnym rodzajem turystyki jest turystyka morska, która oferuje m.in. połowy rekreacyjne na morzu. W Polsce w ostatnich latach wielu szyprów skorzystało z unijnych dotacji i zdecydowało się złomować swoje kutry, w związku z czym opustoszały polskie porty rybackie nad Bałtykiem. Choć ruch w nich jest mniejszy, to paradoksalnie stały się łatwiej dostępne i na pewno bardziej przydatne dla turystów wypoczywających nad morzem. (...)Materiał badawczy stanowiły publikacje Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (Wiadomości Rybackie), akty prawne ustanawiające zasady prowadzenia połowów rekreacyjno--sportowych, publikacje i opracowania rządowe dotyczące turystyki, internetowe portale wędkarskie oraz liczne witryny internetowe firm turystycznych i armatorów jednostek rybackich oferujących wędkarskie połowy dorsza. W pracy posłużono się głównie metodą faktograficzną oraz ogólnymi metodami wnioskowania (indukcją i dedukcją). (fragment tekstu)

The paper is dedicated the problems concern with development of Polish tourism on seaside regions through maritime angling, especially cod fishing. There are presenting history and legal rules of maritime angling and development of cod angling in Poland. and. Furthermore, is description of angling process during fishing cruise and after the analysis of internet offers for angling cruises, it was chosen and described the most attractive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński R. Z wędką na dorsza, http://www.gajanet.pl/projekty/artykul-z-wedka-na-dorsza, dostęp dn. 30.08.2010 r.
  2. Działania na rzecz pełnego udziału młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie KOM (2007) 498, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0498:FIN:PL:PDF, dostęp dn. 5.09.2007 r.
  3. Kuzebski E. 2009. Rybołówstwo morskie w 2008 roku. Wiadomości Rybackie 3-4 (168), Gdynia, Pismo Morskiego Instytutu Rybackiego, 4-6.
  4. Niczyporowicz J. Morze prawdę ci powie. http://www.wcwi.pl/index.php?option=com_content&task= view&id=1926&Itemid=129, dostęp dn. 30.08.2010 r.
  5. Radtke K., Dąbrowski H. 2007. Połowy sportowo-rekreacyjne dorszy. Wiad. Ryb. 7-8 (158), 4-7.
  6. Radtke K., Dąbrowski H. 2010. Połowy sportowo-rekreacyjne dorszy - trzy lata później. Wiad. Ryb. 7-8 (176), 8-10.
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1639 z dnia 25 lipca 2001 r. ustanawiające minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe w zakresie zbierania danych w sektorze rybołówstwa oraz ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000. DzU z dnia 17 sierpnia 2001 r., nr 222, poz. 53.
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych. DzU z dnia 22 lipca 2004 r., nr 164, poz. 1725.
  9. Ustawa o rybołówstwie z dnia 19 lutego 2004 r. DzU z dnia 14 kwietnia 2004 r., nr 62, poz. 574, z późn. zm.
  10. Zawistowska H., Raciniewska E., Macierzyńska-Szwaja E. 2009. Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju turystyki. Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej. Warszawa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu