BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Turystyka w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin nadmorskich w Polsce
Tourism in the Socio-economic Development of Seaside Communities in Poland
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 69-78, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczny, Turystyka, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój gospodarczy
Social development, Tourism, Social economic development, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziomu rozwoju turystyki w gminach nadmorskich w Polsce poprzez wskazanie przestrzennego zróżnicowania i zależności obu zjawisk.(fragment tekstu)

The aim of the article is to determinate the level of socio-economic development and level of tourism development in seaside communities in Poland. There are four parts of the article, where author shows the way of data collection and methods used to present both of phenomens which were studied as well as shows it's interdependence. The local authorities opinion about ways of entreprenurship development stimulation was also presented. The researches were carried in 2009. To present the results of researches there were used method of analisys and comparison as well as taksonomic method and tebular method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czornik M. 2008. Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Katowice, Wydaw. AE, 49.
 2. Dziemianowicz W., Jałowiecki B. 2004. Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach. Warszawa, Scholar, 28.
 3. Grzybek M., Kaliszczak Z., Kryński Z., Szara K. 2003. Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych województw. Wiad. Statyst. 2, 43.
 4. Kogut-Jaworska M. 2008. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Warszawa, CeDeWu, 83-84.
 5. Kurek W. 2008. Turystyka. Warszawa, PWN, 413.
 6. Młodak A. 2002. Taksonomiczne mierniki przestrzennego zróżnicowania rynku pracy. Wiad. Statyst. 4, 17.
 7. Nowak E. 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa, PWE, 92.
 8. Pasieczny J. 2008, Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami. Warszawa, Wydaw. UWarsz., 204.
 9. Potoczek A., Stępień J. 2008. Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane WSG, 113.
 10. Sikorska-Wolak I. 2009. Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich - potrzeby i możliwości, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich. Red. I. Sikorska-Wolak. Warszawa, SGGW, 30-31.
 11. Wankiewicz B. 2009. Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe. Warszawa, CeDeWu, 69.
 12. Wierzbińska M., Stec M. 1996. Zróżnicowanie infrastruktury społecznej w województwie rzeszowskim. Wiad. Statyst. 4, 26.
 13. Zarębski M. 2002. Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Toruń, Wydaw. UMK, 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu