BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : II kwartał 2012
The State of the Households 2nd Quarter of 2012
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2012, nr 79, 33 s., rys., tab., zał.
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe
Questionnaire survey, Household savings, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W II kw. 2012 r. zanotowano nieznaczną poprawę nastrojów polskich gospodarstw domowych. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zwiększył się o ok. 3,3 pp. (po spadku o ponad 14 pp. w poprzednich dwóch kwartałach). Poprawie uległy wszystkie składowe wskaźnika. Jednak wartość wskaźnika nadal jest poniżej najniższego poziomu zanotowanego w trakcie kryzysu lat 2008-2009. Mimo poprawy bieżącej wartości, utrzymuje się wyraźna, średnioterminowa tendencja spadkowa nastrojów. Niski poziom wskaźnika nastrojów jest w dużej części związany ze znacznym wzrostem obaw przed pogłębieniem się kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Pesymistyczne nastroje znajdują odzwierciedlenie w znacznym spowolnieniu dynamiki konsumpcji gospodarstw domowych. (fragment tekstu)

In the second quarter of 2012, there was a slight improvement in sentiment of Polish households. The IRGSGH Household Condition Indicator (IRGKGD) increased by about 3.3 pp. (after a decline of more than 14 pp. in the previous two quarters). All the components of the index improved. However, the value of the index is still below the lowest level recorded during the crisis of 2008-2009. Despite the improvement of the current value, medium-term downward trend in sentiments is still visible. Low levels of sentiment index is largely associated with a significant increase of fears of a deepening debt crisis in the euro area. Pessimistic sentiments are reflected in a significant slowdown in household consumption growth. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu