BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Białowolski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : I kwartał 2010
The State of the Households 1st Quarter of 2010
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2010, nr 70, 40 s., rys., tab., zał.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Bezrobocie, Oszczędności gospodarstw domowych
Households, Unemployment, Household savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskaźnik pokazujący zmiany obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych uległ w I kwartale 2010 r. poprawie drugi raz z rzędu, po pięciu kolejnych kwartałach spadku. Wartość wskaźnika syntetycznego dla tego pytania wzrosła o 1,1 pp. Jednak w stosunku do najlepszego wskazania w drugim kwartale 2008 roku wskaźnik nadal jest mniejszy o ok. 18 pp. Trudno jeszcze jednoznacznie określić, czy obserwowane odwrócenie trendu jest trwałe, jakkolwiek ostatnie wyniki w zakresie rynku pracy pokazują na zahamowanie tendencji spadkowych, w grudniu zanotowano po raz pierwszy od kilku miesięcy wzrost realnego funduszu płac w ujęciu r/r. (fragment tekstu)

The balance concerning change of the current financial situation of households in the first quarter of 2010 improved for the second time in a row after five consecutive quarters of decline. The value of the synthetic indicator for this question rose by 1.1 pp. However, in relation to the highest value in the second quarter of 2008, the indicator is still lower by about 18 pp. Still it is difficult to clearly determine whether the observed reverse of the trend is permanent, although recent results in, the labor market show a downward tendency slowing down, in December it was observed growth of real wage bill in terms ofyear-over- year, the first time in several months. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu