BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanagos Marzena (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Zawód pilota wycieczek w kontekście jakości usług biur podróży
Occupation of the Tour Guide in Terms of Quality of Services of Tour Operates
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 145-158, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Jakość usług turystycznych, Turystyka, Biuro podróży, Usługi turystyczne
Quality of tourist services, Tourism, Travel agency, Tourism services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie miało na celu pokazanie istoty pracy pilota wycieczek i zbadanie, jak organizatorzy turystyki postrzegają pracę pilotów wycieczek, jakie oczekiwania mają wobec pilotów, co robią, by podnieść jakość ich pracy i - co za tym idzie - jakość oferowanych usług. Obszar badań to województwo pomorskie. W badaniach empirycznych wykorzystano dwie metody badawcze - wywiad niestandaryzowany oraz wywiad standaryzowany.(fragment tekstu)

The tour guide job is a very important factor in shaping the quality of services offered by tour operates. Often, a tour guide is the only factor that can unsuccessful trip, turn to the trip memorable for all participants. Tour operators, who employ tour giudes try to choose the staff so as to have the assurance that the services provided by them will be satisfactory for the customer, and thus give rise to a positive feeling about the quality of the purchased travel agency services. Organizers perceive the tourism profession and the work of tour guide as an important element of building quality services sold by travel agencies for tourists. Respondents organizers admitted that the tour guide is someone who has a huge impact on the perception of quality by participants and their subsequent perception of the office. The tour guide is an extremely important part in building the quality of tourist services offered by tour operates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, www.turystyka.gov.pl, dostęp dn. 13.06.2010 r.
 2. Gaworecki W.W. 2007. Turystyka. Warszawa, PWE, 239-241.
 3. Kaczmarczyk S. 2003. Badania marketingowe. Warszawa, PWE, 170.
 4. Kompendium pilota wycieczek. 2008. Red. Z. Kruczek. Kraków, Wydaw. PROKSENIA, 107.
 5. Kruczek Z. 1996. Pilotaż wycieczek zagranicznych. Kraków, Wydaw. Mentor, 24.
 6. Mazur J. 2002. Zarządzanie marketingiem usług. Warszawa, Wydaw. Difin, 100.
 7. Rapacz A. 1999. Jakość sposobem konkurencji przedsiębiorstw i regionów turystycznych, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku. Red. G. Gołembski. Poznań, Wydaw. AE, 21-24.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. DzU z 30 sierpnia 2004 r., nr 188, poz. 1944, tekst jednolity.
 9. Tyblewski T. 1975. Szkic modelu przewodnickiego. Jantarowe Szlaki 11-12, 54-55.
 10. Urbaniak M. 2004. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydaw. Difin., 13.
 11. Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. DzU z 2004 r., nr 223, poz. 2268.
 12. Wajdzik M., Kruczek Z. 2006. Metodyka i technika pracy pilota - rezydenta. Kraków, Wydaw. PROKSENIA, 55.
 13. Wanagos M. 2008. Znaczenie edukacji marketingowej w zawodzie pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, w: Marketing nowe trendy w marketingu dla inżynierów. Red. D. Dąbrowski. Gdańsk, Wydaw. PG, 195.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu