BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Białowolski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : II kwartał 2010
The State of the Households 2nd Quarter of 2010
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2010, nr 71, 36 s., rys., tab., zał.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Badania ankietowe
Households, Household savings, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskaźnik pokazujący zmiany obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych uległ w II kwartale 2010 r. poprawie po raz trzeci z rzędu, co może być już odczytane jako definitywne przełamanie trendu spadkowego obserwowanego w okresie od II kwartału 2008 do III kwartału 2009. Wartość wskaźnika syntetycznego dla tego pytania wzrosła znacząco - o 6,5 pp. Za wzrost wartości wskaźnika w znacznej mierze odpowiada poprawa sytuacji na rynku pracy - zahamowanie wzrostu bezrobocia i przerwanie spadku realnej dynamiki płac. Poprawa nastrojów w obszarze sytuacji finansowej widoczna jest w szczególnym stopniu w grupie respondentów w wieku 16-29 lat, a także w grupie gospodarstw domowych o dochodach na osobę w okolicy średniej (751 - 1000 PLN).(fragment tekstu)

The balance concerning change of the current financial situation of households improved in the 2nd quarter of 2010. It was the third consecutive improvement and it might be perceived as a reversion of a downward tendency observed between 2nd quarter 2008 and 3rd quarter 2009. The value of the synthetic indicator for this question rose significantly - by 6.5 pp. The increase was mainly a result of an improvement on the labour market - decline in the unemployment rate but also a reversion in the negative dynamics of real wages. The improvement with respect to the financial situation was mainly a result of opinions of respondents from young age groups (16 - 29 years old), but also due to better perception of household's situation among respondents with per capitajncomes close to the average (751 - 1000 PLN). (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu