BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowska-Jasik Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Znaczenie logistyki w rozwoju gospodarki turystycznej Polski
Meaning of Logistics in Tourist Economy Development in Poland
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 159-166, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka turystyczna, Rozwój gospodarczy, Logistyka, Logistyka w gospodarce, Rynek usług turystycznych
Touristic economy, Economic development, Logistics, Logistic in business, Tourism services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednego z narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem, które służy do koordynacji procesów przypływu. Koordynacja ta jest ukierunkowana na zwiększenie sprawności, redukcję kosztów i podporządkowanie całej działalności wymogom klienta. Tym narzędziem jest logistyka, której podstawowym celem jest zapewnienie pożądanego poziomu usługi przy możliwych do zaakceptowania przez wszystkie strony kosztach. Jest ona istotnym narzędziem przy rozwiązywaniu bieżących i przyszłościowych problemów każdej organizacji. (...)W artykule określono wpływ logistyki na rozwój gospodarki turystycznej poprzez obserwację zmian, jakie zachodzą na rynku usług turystycznych. Wykorzystano metodę analizy systemowej w badaniu zależności rozwoju turystyki od intensywności rozwoju systemu logistycznego danego regionu czy kraju jako integralnego elementu usługi turystycznej.(fragment tekstu)

The article shows possibilities and benefits caused by using logistics conception in tourist enterprises. The need of using logistics management is confirm by dynamic development of tourist services sector on the whole world. The author marks that transport as a main logistics service plays huge role in realization of its basics functions. It concerns to running tourist business as well as to the connections with environment. It can be seen on operation functions level which allow to transform enterprises resources into services. It can also be seen in promoting of marketing functions when the tourist offer reach costumers and in promoting sale process where the particular attention is kept on costumer service. The author accents that logistic management in tourist enterprises allows to achieve settled level of services availing specified and rational costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J. 2004. Zarządzanie relacjami z klientem. Warszawa, Difin, 35-36.
  2. Koźlak A. 2007. Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Gdańsk, Wydaw. UG, 12.
  3. Logistyka. 2009. Red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Poznań, Biblioteka Logistyka, 74-75.
  4. Meyer B. 2006. Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 207-208.
  5. Panasiuk A. 2008. Gospodarka turystyczna. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 14.
  6. Pfohl H.Ch. 1998. Systemy logistyczne. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania, 12.
  7. Rokita J. 2005. Zarządzanie strategiczne. Warszawa, Wydaw. PWE, 76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu