BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowski Krzysztof (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Model rewitalizacji miejscowości uzdrowiskowych na przykładzie Połczyna-Zdroju
Model City SPA Revitalization Example Połczyn-Zdrój
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 167-182, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Turystyka zdrowotna, Turystyka, Lecznictwo uzdrowiskowe, Uzdrowiska
City revitalization, Health tourism, Tourism, Health spa, Health resort
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Połczyn-Zdrój
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza przyjętego przez władze lokalne modelu rewitalizacji Połczyna-Zdroju oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych rewitalizacji miejskiego ośrodka uzdrowiskowego, jakim jest miasto Połczyn-Zdrój, a także sprecyzowanie wniosków dla polityki władz lokalnych w tym zakresie. Realizacja tego projektu rewitalizacji jest obecnie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG III A (województwa zachodniopomorskiego) - Meklemburgia- Pomorze Przednie-Brandenburgia w ramach opracowania subregionalnego programu rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego markowego produktu turystycznego Szlak Solny.(fragment tekstu)

Averse economic and social phenomena occurring in citits can be minimalized by appropriate revitalization actions taking into account the social, economic, urban, cultural and environmental. The purpose of this article is the analysis adopted by the local authority revitalization model Połczyn-Zdrój and socio-economic revitalization of the urban center of the spa, which is the city Połczyn Spa and requests for clarification of the policy of local authorities in this regard.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W. 2010. Rewitalizacja miast polskich - Model rewitalizacji miast, t. 10. Kraków, Instytut Rozwoju Miast.
  2. Lokalny program rewitalizacji miasta Połczyn-Zdrój na lata 2007-2013. 2007. Połczyn-Zdrój, Urząd Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój.
  3. Materiały marketingowe Uzdrowiska Połczyn S.A. 2010. Połczyn-Zdrój, Uzdrowisko Połczyn S.A.
  4. Mumford L. 1961. The city in history. London, Harbinger Book.
  5. Strategia rozwoju miasta i gminy Połczyn-Zdrój. 2006. Połczyn-Zdrój, Urząd Miasta i Gminy Połczyn- Zdrój.
  6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. DzU z dnia 10 maja 2003 r., nr 80, poz. 717, tekst jednolity według stanu z 08.04.2011 r.
  7. Wiktorowski K. 2009. Analiza regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu świdwińskiego, w: Polityka regionalna i lokalna - aspekty praktyczne. Red. M. Malicki. Szczecin, Wydaw. Economicus, 114-121.
  8. Wiktorowski K. 2010. Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne rewitalizacji miast uzdrowiskowych na przykładzie Połczyna-Zdroju, w: Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Lokalne programy rewitalizacji - wybrane przykłady. I Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków 4-6 czerwca 2010 r. Kraków, Instytut Rozwoju Miast, 120-128.
  9. Zborowski A., Deja M. 2009. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, w: Rewitalizacja miast polskich. Red. A. Zborowski, t. 5. Kraków, Instytut Rozwoju Miast, 221-238.
  10. Ziobrowski Z., Jarczewski W. 2010. Rewitalizacja miast polskich. Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, t. 8. Kraków, Instytut Rozwoju Miast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu