BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Zofia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Analiza porównawcza wybranych przedsiębiorstw Agencji Nieruchomości Rolnych
Comparative Analysis of Selected Companies of the Agricultural Property Agency
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 183-194, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kondycja finansowa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza, Hodowla zwierząt, Sytuacja finansowa
Financial condition, Estimation of enterprises financial condition, Comparative analysis, Animal husbandry, Financial situation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
Celem pracy było porównanie sytuacji finansowej 12 spółek strategicznych hodowli zwierząt gospodarskich ANR wybranych spośród 21 spółek i wskazanie ich szans rozwoju. Sytuację finansową spółek oceniano na podstawie ich sprawozdań finansowych obejmujących lata 2006-2008, korzystając z analizy porównawczej. Ocenie poddano strukturę majątku trwałego i obrotowego, wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i gotówkowej, rotację należności, zobowiązań i zapasów oraz rentowność przychodów.(fragment tekstu)

The aim of this article is to show financial situation in strategic companies of the Agricultural Property Agency concerning farm animal husbandry. In the estimation there were used basic financial reports from 3 years shown in the National Court Register. There were chosen 12 companies to analysis. The standard of chosen index numbers to the estimation indicates that the companies have means for development and realization statutory aims.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabrusewicz W. 2005. Podstawy analizy finansowej. Warszawa, PWE, 41.
  2. Pomykalska B., Pomykalski P. 2007. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa, PWN, 12-13.
  3. Sierpińska M., Jachna T. 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa, PWN, 26-27.
  4. Siudek T. 2006. Wybrane zagadnienia z finansów. Warszawa, Wydaw. SGGW, 177.
  5. Wyszkowska Z. 1996. Wybrane elementy wskaźnikowej analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstw rolniczych. Rozpr. ATR Bydg. 78, 31-34.
  6. Wyszkowska Z. 2009. Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie przemian systemowych. Bydgoszcz, Wydaw. UTP, 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu