BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Mieczysław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Urbańska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Kryteria oceny jakości pralek automatycznych produkcji krajowej
Criteria of Quality Estimation of Automatic Washing Machines Manufactured in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 201-211, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo przemysłowe, Artykuły gospodarstwa domowego, Jakość produktów przemysłowych
Industrial commodities, Household articles, Quality of industrial products
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomimo dużego zainteresowania jakością pralek automatycznych, zarówno ze strony producenta, jak i środków masowego przekazu, Federacji Konsumentów, a także samych użytkowników, nie zdołano dotychczas ujednolicić kryteriów oceny ich jakości. Wywołuje to poważne trudności zarówno w samym podchodzeniu do orzekania o jakości pralek automatycznych, jak i do ustosunkowania się do wydanych orzeczeń i opinii. Jest rzeczą zrozumiałą, że jakość każdego wyrobu może być oceniana z różnych punktów widzenia i w różnym zakresie, w zależności od celu któremu ocena ma służyć. I tak np. ocena może być dokonana dla sprawdzenia: zgodności wyrobu ze specjalnymi wymaganiami odbiorcy, wynikającymi np. z umowy o dostawę; zgodności z warunkami technicznymi odbioru lub normami; poziomu jakości w sensie oceny porównawczej z odpowiednimi wyrobami innych producentów dla celów kwalifikacyjnych; poziomu jakości w sensie oceny porównawczej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i oczekiwań konsumentów (badania testowe). (fragment tekstu)

In the present article there have been presented criteria of quality estimation of automatic washing machines according to the purpose it is to serve. Elements favoured in various sets of criteria of quality estimation of automatic washing machines are not always the same and sometimes they even are in conflict. In the article the authors have discussed: - normative criteria, - criteria used by CBJW when granting washing machines a mark of quality, criteria used by other institutions dealing with the quality assessment of automatic washing machines (Komitet Gospodarstwa Domowego Ligi Kobiet), criteria applied by the users of this appliance. Moreover, the authors have suggested criteria of quality estimation for test investigations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Auch Sparmodelle machen Wäsche sauber - Test nr 5/73, Berlin Zach.
  2. Auch teure können Sie billiger kaufen - Test nr 4/75, Berlin Zach.
  3. Bujanowicz T., Opracowanie metod oceny skuteczności prania w pralkach automatycznych bielizny odzieżowej wykonanej z tkanin i dzianin syntetycznych i półsyntetycznych, PBR Pralnictwo, Łódź 1979.
  4. Forderungen trugen Früchte - Test nr 12/77, Berlin Zach.
  5. Lohnt sich teure Elektronik - Test nr 3/82, Berlin Zach.
  6. Pietras St., O jakości wyrobów, ustalenie wymagań, kryteria oceny, WNT Warszawa 1971.
  7. Róg W., Kryteria i metody oceny jakości pralek automatycznych, praca magisterska, Instytut Towaroznawstwa AE w Krakowie, 1983.
  8. BN-77/4945-04 - Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. ralki bębnowe. Wspólne wymagania i badania.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu