BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : III kwartał 2010
The State of the Households 3rd Quarter of 2010
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2010, nr 72, 36 s., rys., tab., zał.
Słowa kluczowe
Oszczędności gospodarstw domowych, Bezrobocie, Gospodarstwa domowe, Sytuacja finansowa
Household savings, Unemployment, Households, Financial situation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskaźnik pokazujący zmiany obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych uległ w III kwartale 2010 r. nieznacznemu pogorszeniu (o ok. 1,2 pp.). Po oczyszczeniu wskaźnika z wahań krótkookresowych nadal jednak utrzymuje się jego tendencja wzrostowa. Zmniejszenie surowego wskaźnika nastąpiło po znacznej jego poprawie w ostatnich trzech kwartałach (o ok. 10 pp.), a w szczególności w poprzednim badaniu (poprawa o 6,5 pp.). Bieżący spadek może więc wynikać z wahań sezonowych lub oznacza korektę być może nadmiernie optymistycznych opinii w poprzednim badaniu. (fragment tekstu)

The balance concerning change of the current financial situation of households slightly decreased in the 3rd quarter of 2010 (by about 1.2 pp.). However smoothed indicator, still maintains its upward trend. Reduction of the raw indicator followed a substantial improvement in the last three quarters (approx. 10 pp.), and in particular in the previous survey (improvement by 6,5 pp.). This decline may therefore be due to seasonal fluctuations or correction of overly optimistic opinion in the previous survey. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu