BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gasz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Unia bankowa - w poszukiwaniu nowego paradygmatu na europejskim rynku bankowym
Bank Union - in Search of a New Paradigm on the Euro- pean Banking Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 163-173, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Bankowość, Nadzór bankowy, Unia bankowa
Banking, Bank supervision, Banking union
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Projekt unii bankowej stanowi element nowej architektury na europejskim rynku bankowym. Jest to obejmujący kilka etapów ważny projekt polityczny o strategicznym znaczeniu dla sektora bankowego UE, oparty na idei większej integracji i kontroli działalności banków na poziomie strefy euro. O ile sama konieczność rekonstrukcji dotychczasowego modelu nadzoru bankowego nie podlega dyskusjom, o tyle istotne kontrowersje budzi kwestia zakresu wspólnego nadzoru europejskiego oraz odłożenie w czasie prac nad wdrożeniem mechanizmu rezolucyjnego oraz systemu ubezpieczania depozytów. W warunkach gospodarki globalnej unia bankowa jako gwarant nowego ładu instytucjonalnego powinna uwzględniać interesy wszystkich państw członkowskich UE, w obszarze zarówno tworzenia nowego prawa, jak i wpływu na podejmowanie strategicznych decyzji(abstrakt oryginalny)

The project of bank union is part of the new architecture on the European banking market. It is spread over several stages major political project of strategic importance for the EU banking sector, based on the idea of greater integration and control of banks on the euro zone level. Though the need for the reconstruction of the existing model of banking supervision is not subject to a discussion, the extent of the common European surveillance and the postponement of work on the implementation of resolution mechanism and the deposit insurance system are controversial. In a global economy, banking union as a guarantor of a new institutional order should take into account the interests of all EU Member States, both in the creation of the new law and the impact on the strategic decision-making.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brewka A., Pomoc publiczna dla sektora bankowego - działania podjęte przez UE w okresie kryzysu i próba ich oceny, Unia Europejska.pl nr 3(214), 2012.
 2. Groszek M., Unia bankowa a inne regulacje. Próba porządkowania czy pogłębienie chaosu?, [w:] Unia bankowa - skutki dla UE, strefy euro i dla Polski, Zeszyty BRE Bank - CASE nr 123/2012.
 3. Hryckiewicz A., Interwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego, "Ekonomista" nr 1, 2013.
 4. Jurkowska-Zajdler A., Europejski nadzór finansowy. Nowa architektura, [w:] M. Kalinowski, M. Pronobis (red.), Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, CeDeWu, Warszawa 2010.
 5. Kowanda C., Edukator ekonomiczny, "Polityka" nr 38 (2875), 19.09.-25.09. 2012.
 6. Olbrych B., Wybrane procesy kształtujące współczesny system finansowy, [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Globalne rynku finansowe w dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
 7. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, grudzień 2012.
 8. http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/the-european-council-discusses-deeper-emu-and-mandates-the-president-to-explore-new-avenues-before-december?lang=pl.
 9. http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/inf_ogol.html.
 10. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/schaeuble--nie-spieszmy-sie-z-nadzorem-bankowym,29972,1.
 11. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/ke-chce-stworzyc-nowy-urzad-bankowy,29772,1.
 12. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/ems-nie-dla-panstw-spoza-strefy-euro,31576,1.
 13. http://forsal.pl/artykuly/647702,pawlowicz_unia_bankowa_moze_okazac_sie_kleska_integracji_unii_europejskiej.html.
 14. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/kraje-spoza-euro-stawiaja-warunki-ws--unii-bankowej,29980,1.
 15. http://www.forbes.pl/nadzor-bankowy-w-ue-do-2014-roku,artykuly,135776,1,1.html.
 16. http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/barroso-broni-unijnego-nadzoru-bankowego,30010,1.
 17. http://finanse.wp.pl/kat,1356,title,Dzialalnosc-inwestycyjna-bankow-powinna-byc-oddzielona-od-depozytow,wid,14975709,wiadomosc.html?ticaid=110572.
 18. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/627364,rewolucja_w_europejskich_finansach_ebc_jako_supernadzorca_bankow_w_ue.html.
 19. http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/unia-bankowa-rodzi-sie-ale-w-wielkich-bolach/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu