BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Müller-Frączek Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zastosowanie modelu MESS w przestrzenno-czasowej analizie stopy bezrobocia w Polsce
Application of the MESS Model in Space-Time Analysis of the Unemployment Rate in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 293, s. 101-110, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne
Słowa kluczowe
Analiza przestrzenna, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Stopa bezrobocia, Badania statystyczne
Spatial analysis, Modeling of time-space, Unemployment rate, Statistical surveys
Abstrakt
Autorzy artykułu nt.: "Zastosowanie modelu MESS w przestrzenno-czasowej analizie stopy bezrobocia w Polsce" (dr Iwona Muller-Frączek, dr Michał Bernard Pietrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) przedstawili wyniki przestrzenno-czasowa analiza stopy bezrobocia rejestrowanego w latach 2004-2009 w powiatach Polski. W badaniu wykorzystano Matrix Exponential Model, w którym zależności przestrzenne reprezentowano w postaci wykładniczej, opartej na macierzy sąsiedztwa. (fragment tekstu)

The purpose of the article was a space-time analysis of the unemployment rate in Polish poviats. In the research we use a model in which spatial dependence is represented in the exponential form, based on the neighborhood matrix. This model, called the Matrix Exponential model, was proposed by J.P. LeSage and R.K. Pace in 2007. It is characterized by simplicity of estimation, which can compete with other known approaches. The presented analysis was a continuation of previous purely spatial studies (Muller-Fraczek, Pietrzak 2011b). This article consists of three parts. Each of them provides an analysis of the unemployment rate registered in Poland at the end of the years 2004-2009. In the first part the unemployment rate was analyzed for each year separately. Almost linear changes of parameters of the space models, allowed us to build a space-time matrix exponential model MESS. It was described in the second part of the article. In the last part the results, obtained using the MESS model, were confronted with an approach based on space-time autoregressive model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin, L. (1988), Spatial Econometrics: Method and Models, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
 2. Arbia G. (2006), Spatial Econometrics, Springer-Verlag GmbH.
 3. Clif A., Ord J. (1981), Spatial Processes, Models and Applications, Pion, London.
 4. Haining R.P. (2005), Spatial Data Analysis. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge.
 5. LeSage J.P., Pace, R.K. (2007), A Matrix Exponentials Spatial Specifications, Journal of Econometrics, 140:1.
 6. LeSage J.P., Pace R.K. (2009), Introduction to Spatial Econometrics, CRC Press.
 7. Muller-Frączek I., Pietrzak M.B. (201 la), Przestrzenna analiza stopy bezrobocia w Polsce w latach 2004-2008, (w:) Economic Development and Management of Regions, Hradec Kralove.
 8. Muller-Frączek I., Pietrzak M.B. (2011b), Analiza stopy bezrobocia w Polsce z wykorzystaniem przestrzennego modelu MESS, Folia Oeconomica, Wydawnictwo UL, Łódź, nr 253.
 9. Muller-Frączek I., Pietrzak M.B. (201 lc), Space-Time Modelling of the Unemployment Rate in Polish Poviats, Dynamic Econometric Models, Toruń, no. 11.
 10. Suchecki B. (red.), (2010), Ekonometria Przestrzenna, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 11. Suchecki B. (red.), (2012), Ekonometria Przestrzenna II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 12. Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów, Wyd. UMK, Toruń.
 13. Zeliaś A. (1991), Ekonometria Przestrzenna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu