BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędzior Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ czynników makroekonomicznych i instytucjonalnych na wybrane wskaźniki finansowe jednostek gospodarczych : wyniki badań empirycznych
The Impact of Macroeconomic and Institutional Factors on Selected Financial Ratios of Business Entities : Results of Empirical Research
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2013, t. 73, nr 129, s. 49-73, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki finansowe, Analiza finansowa, Analiza wskaźnikowa, Wskaźniki makroekonomiczne, Spółki giełdowe, Badania empiryczne
Financial indicators, Financial analysis, Ratio analysis, Macroeconomic indicators, Stock market companies, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest analiza wpływu czynników makroekonomicznych i instytucjonalnych na wybrane wskaźniki finansowe spółek publicznych. Materiał badawczy liczący 131 664 zmiennych pochodził z następujących państw: Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i obejmował lata 2000-2007. Na potrzeby analizy materiału empirycznego wykorzystano analizę korelacji i analizę wariancji jednoczynnikowej. Czynniki o charakterze instytucjonalnym (rozwój giełd papierów wartościowych, sektora bankowego, systemy prawne) wywierają większy wpływ na wskaźniki finansowe spółek giełdowych niż wskaźniki makroekonomiczne (wzrost gospodarczy, inflacja, stopa opodatkowania przedsiębiorstw). Największy łączny wpływ czynników makroekonomicznych i instytucjonalnych zaobserwowano kolejno dla wskaźników zadłużenia, struktury aktywów i wielkości firmy, w mniejszym stopniu w stosunku do wskaźnika ROA, a w najmniejszym stopniu w stosunku do wskaźnika możliwości rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

The primary objective of this study is to analyze the impact of macroeconomic and institutional factors on selected financial ratios of companies. The research material consists of 131 664 variables from the following countries: Finland, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Ro-mania, Slovakia and the United Kingdom, for the years 2000-2007. Correlation analysis and univariate analysis of variance were used for the purposes of empirical analysis. Institutional factors (development of stock exchanges, banking systems, legal systems) have a greater impact on the financial ratios of listed companies than macroeconomic factors (economic growth, inflation, the rate of corporate taxation). The greatest total impact of macroeconomic and institutional factors was observed for debt ratios, assets structure and company size; the impact was weaker for ROA, and the weakest in the case of growth opportunities index. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alper D., Anbar A. (2011), Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: empirical evidence from Turkey, "Business and Economics Research Journal", vol. 2, no. 2, s. 139-152.
 2. Altman E.I. (1968), Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, "Journal of Finance", vol. 23, no. 4, s. 589-609.
 3. Bancel F., Mittoo U.R. (2004), Cross-country determinants of capital structure choice: a survey of European firms, "Financial Management", vol. 33, no. 4, s. 103-132.
 4. Beaver W.H. (1966), Financial ratios as predictors of failure. Empirical research in accounting: selected studies, "Journal of Accounting Research", vol. 4, no. 3, s. 71-111.
 5. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Laeven L., Levine R. (2004), Finance, firm size and growth, "NBER Working Paper Series", no. 10983, s. 1-38.
 6. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Levine R., Maksimovic V. (2000), Financial structure and economic development: firm, industry, and country evidence, "World Bank Working Paper", no. 2423, s. 1-65.
 7. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Maksimovic V. (2006), The influence of financial and legal institutions on firm size, "Journal of Banking & Finance", vol. 30, no. 11, s. 2995-3015.
 8. Bhayani S.J. (2010), Determinant of profitability in Indian cement industry: an economic analysis, "South Asian Journal of Management", vol. 17, no. 4, s. 6-20.
 9. Burja C., Burja V. (2010), Financial analysis of the agricultural holdings viability in Romania in the European context, "Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica", vol. 12, no. 1, s. 63-71.
 10. Conesa M., Martinez E.O. (2004), International financial analysis and handicap of accounting diversity, "European Business Review", vol. 16, no. 3, s. 272-291.
 11. Deo P., Mukherjee T. (2009), How Fortune 1000 firms view EVA, "Corporate Finance Review", vol. 14, no. 2, s. 9-15.
 12. Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.) (2006), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 13. Dougherty S. (2013), Legal reform, contract enforcement and firm size in Mexico, "OECD Economics Department Working Papers", no. 1042, s. 1-28.
 14. Duangploy O., Gray D. (2005), International accounting harmonization impact compared: illustration of United States and Japan financial statement ratio analysis, "Journal of American Academy of Business", vol. 6, no. 1, s. 225-230.
 15. Griffith J.M. (2006), EVA® and stock performance, "Journal of Investing", Summer, s. 75-78.
 16. Harris L. (2011), The increasing need for financial analysis in public accounting standards, "Financial Analysts Journal", March-April, s. 6-9.
 17. Joeveer K. (2006), Sources of capital structure: evidence from transition countries, "Charles University Working Paper Series", no. 306, s. 1-29.
 18. LaPorta R., Lopez-de-Silances F., Shleifer F., Vishny R. (1997), Legal determinants of extemal finance, "Journal of Finance", vol. 52, s. 1131-1152.
 19. LaPorta R., Lopez-de-Silances F., Shleifer F., Vishny R. (1998), Law and finance, "Journal of Political Economy", vol. 106, no. 6, s. 1113-1155.
 20. Kane G.D., Richardson F.M., Meade N.L. (1998), Rank transformations and the prediction of corporate failure, "Contemporary Accounting Research", vol. 15, s. 145-166.
 21. Kelley T., Hora J.A., Margheim L. (2010), A financial analysis case of Amazon.com and Barnes & Noble with emphasis on the impact of ROE versus EPS: accounting case and instructor notes, "Journal of Business Case Studies", vol. 6, no. 3, s. 21-32.
 22. Kumar K.B., Rajan R.G., Zingales L. (1999), What determines firm size?, "NBER Working Paper", no. 7208, s. 1-49.
 23. Lazăr C., Lazăr M. (2012), The impact of the economic crisis on the evolution of tangible fixed assets in Romania, "Economic Insights - Trends and Challenges", vol. 1, no. 3, s. 47-55.
 24. Maditions D.I., Sevic Z., Theriou N.G. (2009), Modeling traditional accounting and modern value-based performance measures to explain stock markets returns in Athens Stock Exchanges (ASE), "Journal of Modeling in Management", vol. 4, no. 3, s. 182-201.
 25. McDonald J.T. (1999), The determinants of firm profitability in Australian manufacturing, "Economic Record", vol. 75, s. 115-126.
 26. Mcclure K.G., Clayton R., Hofler R.A. (1999), International capital structure differences among the G7 nations: a current empirical view, "European Journal of Finance", no. 5, s. 141-164.
 27. Nugent J. (1998), Corporate profitability in Ireland: overview and determinants, "Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland", vol. 27, s. 35-61.
 28. Rajan R., Zingales L. (1995), What do we know about capital structure: some evidence from international data, "Journal of Finance", vol. 50, no. 5, s. 1-59.
 29. Robinson T.R., Munter P., Grant J. (2004), Financial Statement Analysis: Global Perspective, Pearson Education, New Jersey.
 30. Sueyoshi T. (2005), Financial ratio analysis of the electric power industry, "Asia - Pacific Journal of Operational Research", vol. 22, no. 3, s. 349-376.
 31. Sufian F., Habibullah M.S. (2009), Bank specific and macroeconomic determinants of bank profitability: empirical evidence from the China banking sector, "Front. Econ. China", vol. 4, no. 2, s. 274-291.
 32. Taffler R.J. (1983), The assessment of company solvency and performance using a statistical model, "Accounting and Business Research", vol. 15, s. 295-308.
 33. Yung-Ming S. (2009), Dynamic financial analysis in the insurance industry, "Geneva Papers", vol. 34, s. 175-196.
 34. Weetman P., Gray S.J. (1990), International financial analysis and comparative corporate performance: the impact of UK versus US accounting principles on earnings, "Journal of International Financial Management and Accounting", vol. 2, no. 2-3, s. 111-130.
 35. Zhang J., Haselkorn M., Achmed S.U. (2008), Financial analysis of global pharmaceutical companies for 2006 and 2007, "International Journal of Organizational Innovation", s. 19-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu