BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluski Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Elektroniczny Rekord Pacjenta
Electronic Health Record
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 523-537, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
e-usługi publiczne, Systemy informatyczne, Ochrona zdrowia, Dane medyczne
Public e-services, Computer system, Health care protection, Medical data
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Natychmiastowy dostęp do aktualnych danych medycznych pacjenta z dowolnego miejsca świadczenia usług jest bardzo ważny zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. W dobie społeczeństwa informacyjnego, przy odpowiednim poziomie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz stworzeniu odpowiedniej infrastruktury sieciowych usług publicznych możliwe jest upowszechnienie współdzielenia medycznych danych pacjenta przez uprawnionych pracowników organizacji świadczących usługi medyczne. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane definicje i modele Elektronicznego Rekordu Pacjenta oraz przedstawiono możliwe korzyści związane z ich wdrożeniem. Przedstawiono także przykłady funkcjonujących systemów tego rodzaju z Danii, Czech i Polski.(fragment tekstu)

A chosen definitions and reference models of Electronic Health Record have been presented in this article. The author has highlighted several advantages connected with implementation of these systems and provided the examples of EHR in Poland, Czech Republic and Denmark.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielewicz A., Czerniejewski B., Kosieliński S., Rutkowski P., Ochrona zdrowia w Polsce 2020. Scenariusze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po wdrożeniu usług e-Zdrowia. Raport Instytut Mikromakro, Fundacja Instytut Mikromakro, Warszawa 2012.
 2. Bobel B., Advanced and secure architectural HER approaches, "International Journal of Medical Informatics" 2006, vol. 75.
 3. Chluska J., Model rachunku kosztów świadczeń zdrowotnych szpitala, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 4. Dwivedi A. N., Bal R., Naguib R. N. G., Knowledge Management for Healthcare: Using Information and Communication Technologies for Decision Making, w: Case Studies in Knowledge Management, red. M. E. Jennex, Idea Group Publishing, London 2005.
 5. e-Health Care Information Systems, red. J. Tan, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco 2005.
 6. ISO/DTR 20514, Health Informatics - Electronic Health Record - Definition, Scope, and Context, 2004.
 7. Leonard K. J., The Role of Patients in Designing Health Information Systems: The Case of Applying Simulation Techniques to Design an Electronic Patient Record (EPR) Interface, "Health Care Management Science" 2004, vol. 7.
 8. Kamiński M., Duplaga M., Kozierkiewicz A., ICT w służbie ochrony zdrowia, Raport Konfederacji Pracodawców Polskich, www.orbiplus.pl/businessandlife/ business/iwsozr.pdf [dostęp 10.09.2012].
 9. Orzechowski R., Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 10. Schloeffel P., Beale T., Hayworth G., Heard S., Leslie H., The relationship between CEN 13606, HL7, and openEHR, http://www.oceaninformatics. com/Media/docs/Relationship-between.pdf [dostęp 12.09.2012].
 11. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657; Nr 174, poz. 1039).
 12. Zdrowie w normie, http://www.uhc.com.pl [dostęp 02.04.2011].
 13. http://epractice.eu/en/news/310059 [dostęp 20.09.2012].
 14. http://rynek zdrowia.pl, 13.08.2012 [dostęp 12.09.2012].
 15. http://www.ikp.gov.pl/informacje-o-ikp2 [dostęp 20.09.2012].
 16. http://www.im.dk/Aktuelt/Publikationer/Publikationer/UK_Healthcare_in_DK/Colophon. aspx [dostęp 12.09.2012].
 17. http://www.medcom.dk/dwn445 [dostęp 20.09.2012].
 18. http://www.p-b-xport.at/images/stories/news/symp_brno/presentations/mladek.pdf [dostęp 20.09.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu