BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzega Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Oszczędności i zadłużenie polskich gospodarstw domowych
Savings and Debt of Polish Households
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 207-217, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Oszczędności, Gospodarstwa domowe, Zadłużenie
Savings, Households, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano oceny poziomu oszczędności oraz poziomu i struktury zadłużenia polskich gospodarstw domowych w ujęciu czasowym (retrospektywa z lat 2000- -2012) w skali ogólnopolskiej. Jako punkt odniesienia przyjęto rok 2000. W analizie i porównaniach wykorzystano dane z roczników statystycznych RP, badania budżetów gospodarstw domowych prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, dane Narodowego Banku Polskiego oraz Centrum Badania Opinii Społecznej. Zastosowaną metodę badawczą można określić jako analizę opisową z elementami analizy ilościowej. Z badania wynika, że w latach 2000-2012 zmniejszył się udział oszczędności w dochodzie do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych. Zmianie uległy także poziom i struktura zadłużenia polskich gospodarstw domowych. Znacząco zmniejszył się udział kredytów konsumpcyjnych, a wzrósł kredytów mieszkaniowych(abstrakt oryginalny)

The article assesses the level of savings and the level and structure of debt of Polish households in a time frame view (retrospective of 2000-2010) on an all-Poland scale. The year 2000 has been assumed as a point of reference. In the analysis and comparison, we used the data from the statistical yearbooks of Poland, household budgets performed by Central Statistical Office, data from National Bank of Poland and Public Opinion Research Center. The applied research method may be described as a descriptive analysis with elements of quantitative analysis. The survey showed that the share of savings in gross disposable income of the households sector decreased between 2000 and 2012. There were also significant changes in both the level and structure of debt of Polish households. The share of the consumer credit decreased and the mortgage credit increased.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badora B., Oszczędności i kredyty, CBOS, Warszawa 2012.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 3. Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Falkowska M., Oszczędności i zakupy na początku 2000 r., CBOS, Warszawa 2000.
 5. Grzega U., Poziom życia ludności w Polsce - determinanty i zróżnicowania, Wyd. UE, Katowice 2012.
 6. Kowalczuk K., Polacy o swoich długach i oszczędnościach, CBOS, Warszawa 2010.
 7. Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej, PTE, Warszawa 2000.
 8. Mały Rocznik Statystyczny 2001-2012, GUS, Warszawa 2001-2012.
 9. Mierzejewska G., Kolasa A., Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2012 r., NBP Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2013.
 10. Mierzejewska G., Urbaniec A., Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2011 r., NBP Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2012 r.
 11. Modrzejewska D., Kryzys zżera oszczędności Polaków, http://forsal.pl/artykuly/110854,kryzys_zzera_ oszczednosci_polakow.html, 26.10.2011 r.
 12. Oszczędności gospodarstw domowych (grudzień 2012)., Analizy Online,11.03. 2013 r.
 13. Oszczędności gospodarstw domowych w grudniu 2009 r., Analizy Online. http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/ redakcja/20100427/analizy.pdf, 26.10.2011r.
 14. Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010.
 15. Statystyka i sprawozdawczość, Dane NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_ bankowa/nal_zobow.html, 18.03.2013 r.
 16. Widowicz A., Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991-2005, [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Wyd. US, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu