BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówczyńska-Kamińska Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech
Labour Productivity in Food Economy in Poland and Germany
Źródło
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 2, s. 68-76, tab., bibliogr. 16 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Produkcja, Wartość dodana, Gospodarka żywnościowa
Employment, Production, Value added, Food economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest porównanie wydajności pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech w 2010 roku. Wydajność pracy obliczono jako wartość produkcji globalnej i wartość dodana brutto na jednego zatrudnionego. Z porównania wynika, że w Polsce wydajność ta była na znacznie niższym poziomie niż w gospodarce żywnościowej w Niemczech. Spowodowane to jest przede wszystkim zbyt dużymi zasobami pracy w polskim rolnictwie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was a comparative analysis of labour productivity in the agri-food economy in Poland and Germany in 2010. Labour productivity was calculated by referring to the value of output and gross value added per one employee. The comparison shows that productivity in Poland is much lower than in the agri-food industry in Germany. The reason for this is primarily a structural defect associated with very large reserves of labour in Polish agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E. 2009: The infl uence of the integration with the European Union on Central and Eastern European Countries' agricultural productivity, [w] Global challenges and politics of the European Union - Consequences for the New Member States (red.) M. Piotrowska, L. Kurowski, "Research Papers of Wrocław Uniwersity of Economics", No. 59, s. 13-21.
 2. Czekaj T. 2008: Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach osób fizycznych w 2006 roku, [w] Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fi zycznych, (red.) W. Józwiak, IERiGŻ-PIB, s.10-26.
 3. Cziomer E 2001: Stanowisko Niemiec wobec integracji Polski z Unią Europejską na tle współpracy polsko-niemieckiej w latach dziewięćdziesiątych, [w] Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą, (red.) J. Holzer, J. Fiszer. ISP, PAN, Warszawa.
 4. Davis J.H, Goldberg R.A 1967: A Concept of agribusiness, Boston 1957. Tłumaczenie polskie: Koncepcja agrobiznesu, IER, Warszawa.
 5. Gorzelak E. 1989: Wewnętrzne bariery rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce. "Ekonomista", nr 5-6, s. 787.
 6. Misala J., Ślusarczyk B. 1999: Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych, [w] Handel zagraniczny - metody, problemy, tendencje, (red.) K. Budzowski, S. Wydmus. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, s. 323.
 7. Poczta W. 1994: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne), "Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk.", 247, s. 108-136.
 8. Poczta W. 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyd. AR, Poznań, s. 51-64.
 9. Poczta W. 2012: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [w] Polska Wieś 2012. Raport o stanie wsi, (red.) J. Wilkin, I. Nurzyńska, FDPA, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 65-98.
 10. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. 2008: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie, [w] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, WNEIZ, Studia i Prace WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 309-317.
 11. Poczta W., Wysocki F. 1999: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Studia Regionalne 24, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Poznań, s. 58.
 12. Rachunki podaży i wykorzystania wyrobów i usług dla Polski i Niemiec - dane z zakładki "Rachunki narodowe", www.epp.eurostat.ec.europa.eu
 13. Rocznik statystyczny RP 2011, GUS, Warszawa 2011.
 14. Stępień S., Poczta-Wajda A., Czyżewski A. 2006: Wydajność pracy w rolnictwie w Polsce i w krajach UE. Studium porównawcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu pt. Praca w perspektywie ekonomicznej", Wyd. AE, Poznań, s. 111-124.
 15. Woś A. 1979: Związki rolnictwa z gospodarką narodową, PWRiL, Warszawa.
 16. Woś A. 2000: Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu, IERiGŻ, Stud. Monog., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9566
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu