BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełek Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Kostrzewska Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Lipieta Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro
Statistical Analysis of Spending on Areas of Common EU Policy in Selected Euro Area Countries
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 293, s. 131-142, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne
Słowa kluczowe
Budżet UE, Analiza statystyczna, Strefa euro
EU budget, Statistical analysis, Eurozone
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników analizy porównawczej państw strefy euro należących do Unii Europejskiej ze względu na środki otrzymane z budżetu UE na realizację wspólnej polityki Unii w latach 2000-2010. Prezentowane analizy stanowią część szerszego badania dotyczącego statystycznej analizy struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w latach 2000-2010. (fragment tekstu)

The article presents results of taxonomic analysis of euro area countries belonging to the European Union in terms of similarity of the structure of spending on areas of common EU policy in 2000-2010. In a situation of global economic crisis strongly affects the euro area countries, special attention is devoted to such countries as Greece, Italy, Spain, Portugal and Ireland. As expected, Greece, Spain, Portugal and Ireland were characterized by a different level of spending on areas of common EU policy in 2000-2010 than the other euro area countries belonging to the EU. Exception was Italy, which showed a similarity in this respect to the other countries that joined the EU before 2004. The study used cluster analysis methods such as the method of Ward and k-means. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Becker S.O., Egger P.H., von Ehrlich M. (2010), Going NUTS: The effect of EU Structural Funds on regional performance, Journal of Public Economics, Vol. 94.
  2. Gatnar E., Walesiak M. (red) (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Kostrzewska J., Pawełek B. (2007), Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym, Wiadomości Statystyczne, nr 10.
  4. Lipieta A., Pawełek B. (2011), Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji Dochodu Narodowego Brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008, Acta Universitatis Lo-dziensis. Folia Oeconomica, Vol. 253.
  5. Mohl P., Hagen T. (2010), Do EU structural funds promote regional growth? New evidence from various panel data approaches, Regional Science and Urban Economics, Vol. 40, Issue 5.
  6. Pawełek B. (2008), Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  7. Pawełek B., Huptas R. (2012), Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 r. do czerwca 2010 r., Zeszyty Naukowe UEK Metody analizy danych, Kraków, nr 876.
  8. UE budget 2010 - Financial Report (2011), European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
  9. Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. drugie rozszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu