BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszkowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie kreatywności opratej na kulturze (culture- based creativity) w rozwoju gospodarczym na przykładzie strategii biznesowych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych, 2013, s. 67-81, wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Marketing produktów innowacyjnych, Innowacyjność gospodarki, Konkurencyjność rynkowa, Strategia rozwoju, Innowacyjność produktu
Culture, Marketing innovative products, Innovation economy, Market competitiveness, Development strategy, Product innovation
Abstrakt
Podmioty gospodarcze coraz częściej czerpią z dorobku kultury i sztuki w swoich strategicznych działaniach. Kreatywne jednostki, artyści współtworzą produkty charakteryzujące się innowacyjnością, niepowtarzalnością, unikalnym designem. Potrafią również wzbogacić produkt o swoisty "ładunek emocjonalny", który pozwala uczynić go bardziej konkurencyjnym w czasach odchodzenia od uproszczonej promocji korzyści funkcjonalnych na rzecz zaspokajania ludzkich marzeń, aspiracji, potrzeb wynikających z chęci wyróżnienia się w określonej grupie społecznej. Diagnozowanie, przewidywanie oraz umiejętność kreowania nowych potrzeb nabywczych mogą stać się ważnymi elementami opracowywanych strategii oraz zapewnić przewagę konkurencyjną w dłuższym horyzoncie czasowym. Kreatywność czerpiąca inspiracje z kultury wspomaga procesy powstawania nowych idei, pomysłów, dróg rozwojowych opartych na nieszablonowym myśleniu, jest pomostem łączącym świat nauki i sztuki, który przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz otwiera go na nowe wymiary, będące odpowiedzią na zachodzące zmiany w świecie biznesu. W opracowaniu podjęta została próba wskazania na kreatywność opartą na kulturze jako istotny element w rozwoju gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu kreatywności na strategie biznesowe podmiotów gospodarczych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anliolt S., Hildreth J.: Brand America: The Mother of AU Brands. Cyan Communications, London 2004.
 2. Chesbrough H.W.: Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, Boston 2003.
 3. Clifton R., Simmons J.: Brands and Branding. Profile Books, London 2003.
 4. Culture, the heart of knowledge - based economy. The strategic use of culture in European project. Red. K.E. Norrman. European Cultural Parliament - Lisbon Agenda Research Group, The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, Tuscany 2006.
 5. De Bono E.: Lateral Thinking: A Textbook of Creativity. Penguin Group 2009.
 6. De Bono E.: Lateral Thinking: Creativity Step by Step. Parennial Library, Harper & Row 1973.
 7. Green A.: Creativity in Public Relations. Kogan Page Publishers, London 2010.
 8. Hennessey B., Amabile T.: The conditions of creativity. W: The Nature of creativity: contemporary psychological perspectives. Red. R.J. Sternberg. Cambridge University Press, New York 1988.
 9. Karnat-Jasickca B.: Regional diversification of creativeness and innovativeness in Poland. W: Towards a New Creative and Innovative Europe. Red. A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2007.
 10. Kavaratzis M.: From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands. "Place Branding and Public Diplomacy" 2004, Vol. 1, No. 1.
 11. Kotler P., Keller K.L.: Marketing Management. Prentice Hall, London 1994.
 12. Kunde J.: Zamarkowana obecność. "Gazeta Wyborcza", 5.05.2003, s. 25.
 13. Lambooy J.: Relation spaces and relational dynamics: the conditions of knowledge diffusions and innovation. W: The Future of European Regions. Red. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber. Ministry of Regional Development, Warsaw 2007.
 14. Porter M.: Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. Free Press, Simon and Schuster, New York 1998.
 15. Porter M.: Competitive Strategy - Techniques for Analysing Industries and Competitors. Free Press, New York 1980.
 16. Schienstock G.: Regional development: From Spaces of technologically Specialized Places to Spaces of Global Knowledge Flows. W: Towards a New Creative and Innovative Europe. Red. A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2007.
 17. Schneiders S.: Apple's Secret Of Success - Traditional Marketing Vs. Cult Marketing. Diplomica Verlag, Hamburg 2011.
 18. Sloane P.: The leader's guide to lateral thinking skills: powerful problem-solving techniques to ignite your team s potential. Kogan Page Publishers, London 2006.
 19. Szczęśniak A.: Praktyczna użyteczność nauki. W: Przedsiębiorczy Uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenia badań naukowych we współpracy z gospodarką. Red. M. Bąk, P. Kulawczuk. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009.
 20. The impact of culture on creativity. A Study prepared for the European Commission (Directorate-General for Education and Culture). KEA European Affairs, Brussels 2009.
 21. Throsby D.: Economics and Culture. Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 22. Walker G.: Modern Competitive Strategy. McGraw-Hill International, New York 2003.
 23. Warren K.: Competitive strategy dynamics. John Wiley and Sons, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu