BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruchniewicz Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Inflacja jako cel polityki pieniężnej NBP
Inflation as a Target of Monetary Policy of NBP
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 264-275, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Inflacja, Polityka pieniężna, Cykl koniunkturalny
Inflation, Monetary policy, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niska inflacja jest podstawowym celem współczesnych banków centralnych. Głównym celem opracowania była ocena skutków gospodarczych realizacji celu inflacyjnego przez Narodowy Bank Polski z punktu widzenia teorii szkoły austriackiej. W latach 2007-2012 faktyczny poziom inflacji tylko w niewielkiej części tego okresu znajdował się w pobliżu celu 2,5%. Skutki ekspansywnej polityki pieniężnej były zgodne z teorią szkoły austriackiej. Złagodzenie polityki przez NBP pod koniec 2008 roku doprowadziło do rozpoczęcia fazy wzrostowej cyklu. W jej ostatniej części inflacja mierzona CPI przekraczała cel inflacyjny. Był to sygnał nadejścia fazy spadkowej, której przyczyną był brak czasowej możliwości dokończenia przez przedsiębiorstwa rozpoczętej produkcji dóbr konsumpcyjnych.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the study is to evaluate the economic impact of the inflation target of the National Bank of Poland from the perspective of the Austrian School Theory. In the analyzed period, the effects of expansionary monetary policy were consistent with the theory of this school. Easing of NBP policy toward the end of 2008, led to the start of the growth phase of the cycle. In its last part, the inflation measured by the CPI exceeded the inflation target. It preceded the phase of decline which was stemmed from the lengthening of the process of consumer good production.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.
 2. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 4. Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa 2008-2013.
 5. Błaszczyk P., Stabilność cen - sposoby definicji oraz wyzwania dla polityki pieniężnej, Materiały i Studia, z. 249, NBP, Warszawa 2010.
 6. Ciżkowicz P., Rzońca A., Ile kosztuje nas inflacja?, Zeszyt FOR nr 8, Warszawa 2009.
 7. Cukrowski J. (red.), Renta emisyjna jako źródło finansowania budżetu państwa, CASE, Warszawa 2001.
 8. Fischer S., Modigliani F., Towards an Understanding of the Real Effects and Costs of Inflation, "Review of World Economics", Volume 114/1978.
 9. Garrison R.W., Time and Money. The Macroeconomics of Capital Structure, London-New York 2001.
 10. Huerta de Soto J., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2009.
 11. Jędruchniewicz A., Produkcja we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 10/2012.
 12. Jędruchniewicz A., Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, "Bank i Kredyt", nr 1/2013.
 13. Krugman P., Powrót recesji. Kryzys roku 2008, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 14. Pacho W., Mikroekonomiczne koszty inflacji, Materiały i Studia, z. 138, NBP, Warszawa 2002.
 15. Polska - wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007), www.stat.gov.pl.
 16. Raport o inflacji - lipiec 2011 r., Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, lipiec 2011.
 17. Rocznik Statystyczny RP, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003-2010.
 18. Rothbard M.N., Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Volume I, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama 2006.
 19. Rothbard M.N., Wielki Kryzys w Ameryce, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2010.
 20. Roubini N., Mim S., Ekonomia kryzysu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 21. Skousen M., Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja, Fijorr Publishing, Warszawa 2011.
 22. Sławiński A., Stabilizowanie inflacji, [w:] Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 23. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej, NBP, Warszawa 2008-2012.
 24. Strategia polityki pieniężnej po 2003 r., NBP, Warszawa 2003, s. 12.
 25. Summers L., How Should Long-term Monetary Policy be Determined?, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 23, No. 3, August 1991.
 26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, DzU 1997, nr 140, art. 3.
 27. Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, WN PWN, Warszawa 2004.
 28. www.nbp.pl.
 29. Zahringer K.A., Monetary Disequilibrium Theory and Business Cycles: An Austrian Critique, "Quarterly Journal of Austrian Economics", Vol. 15, No. 3/2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu