BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ślad ekologiczny jako nieekonomiczny miernik jakości życia społeczeństwa
Ecological Footprint as a Measure of Non-economic Quality of Life for Society
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 166, s. 67-77, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu
Słowa kluczowe
Ekologia, Jakość życia, Ślad ekologiczny
Ecology, Quality of life, Ecological footprint
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przyjęty w świecie, a szczególnie w krajach rozwiniętych, model rozwoju (konsumpcji) jest nie do przyjęcia. Opiera się on bowiem na zaspokojeniu potrzeb części ludności świata, utrwala i pogłębia społeczne nierówności, nadmiernie eksploatuje środowisko, coraz bardziej je zmienia i zatruwa. Na pewno nie rozwiązuje on problemów cywilizacyjnych, lecz wręcz przeciwnie, coraz bardziej je pogłębia. Dlatego jedynym społecznie akceptowanym rozwiązaniem jest rozwój zrównoważony. W tym celu niezbędne wydaje się stworzenie odpowiednich mierników wyrażających nie tylko pieniężny wymiar podejmowanych działań, ale przede wszystkim stan i stopień zmian zachodzących w świecie na skutek naszej działalności. Obowiązujący dotychczas miernik PKB sprawdza się wprawdzie jako wskaźnik tempa gospodarki pokazujący, jak szybko zarabiamy pieniądze, ale nie informuje o tym, w jakim stopniu zapewniane są niezbędne produkty i usługi, a przede wszystkim, czy człowiek i środowisko nie doznają szkody. Ślad ekologiczny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które konsumujemy na co dzień oraz do przetworzenia naszych odpadów. W ten sposób pokazuje, jaki wpływ ma styl życia każdego z nas na Ziemię. Ułatwia nam również zdecydować, jak zmienić swój sposób życia na bardziej zrównoważony - tak, by przyszłe pokolenia nie musiały szukać nowej planety. (fragment tekstu)

Aim of this article is to introduce the concept of the ecological footprint, which is an expression of the environmental load and appropriation of its resources. For this purpose, the method used descriptive statistics and data analysis the studied phenomenon on a global scale. Currently living on ecological credit to satisfy their needs we need over 1.5 planets. Already today it requires concrete action towards sustainable trace the development and maintenance of 1.8 gha. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ecological Footprint Atlas, GFN 2010, http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/ Ecological_Footprint_Atlas.
 2. Europa jest potężnym ekologicznym dłużnikiem, http://www.rp.pl/artykuł.
 3. Europa 2007 Produkt Krajowy Brutto i ślad ekologiczny, www.footprintnetwork.org/ images/uploads/europa_2007_gdp_and_ef.pdf.
 4. Kassenberg A., Wyzwania i możliwości dla rozwoju z punktu widzenia globalnych problemów ekologicznych, http://www.pte.pl/pliki/2/11/Artykuł_Akassenberg.pdf.
 5. Pytko K., Liczba szczęścia, "Coaching Focus" 2012, nr 2.
 6. Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska Agencja Środowiska, Bruksela, 20.09.2011.
 7. "Więcej niż PKB - miary rozwoju zrównoważonego", Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Dz.U. UE, C100/53.
 8. http://natropie.zhp.pl/indeks.php/nasz-zielony-footprint/.
 9. http://ziemianarozdrożu.pl/artykuł/1602/Gin-planeta.
 10. http://sladekologiczny.org/index.php.
 11. http://g.forsal.pl/pl_wskaźnik rozwoju społecznego.
 12. http://www.gospodarkasląska.pl/artykuł.
 13. http://www.archiwum.ekologia.pl/2007/europejczycy_żyją_ponad_stan.
 14. http://forsal.pl/artykuły/437914, zenith_optimedia_ rynek_reklamy_ na świecie.
 15. http://ekonomia24.pl/artykuł70434.html.
 16. http://www.nytimes.com/2008/04/16/bussiness/16leonhardt.html?_r=1.
 17. WWF - Międzynarodowa Organizacja Ekologiczna, http://www.archuwum.ekologika.pl/ 2007/europejczycy_zyja_ponad_stan.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu