BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajowiak Małgorzata
Tytuł
Kapitał społeczny i rola państwa w jego formowaniu
The Social Capital and the Role of Government in Creating it
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 37, s. 5-23, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Państwo, Kultura, Rodzina, System edukacji, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Social capital, State, Culture, Family, Educational system, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koncepcja kapitału społecznego jest w ostatnich latach szeroko upowszechniona zarówno w kontekście socjologicznym, jak i ekonomicznym. Dostrzeżono bowiem, iż kapitał społeczny jako agregat umiejętności, współdziałania oraz współpracy jednostek ludzkich w ramach utworzonych grup społecznych oraz organizacyjnych stanowi o poziomie jakości życia danej społeczności. Spostrzeżenie to stanowiło najogólniejszą przesłankę zawartych w niniejszym szkicu refleksji. Autorka starała się w nim wskazać znaczącą rolę kapitału społecznego jako swoistego spoiwa, które zezwala na społeczną integrację. Kolejną przesłanką jest przekonanie, że kapitał społeczny jest w pierwszym rzędzie rezultatem działań państwa. W myśl idealizacyjnej teorii nauki to państwo właśnie uznaje się za czynnik główny w strukturze esencjalnej źródeł kapitału społecznego. Przypomnijmy tu, że istnienie państwa jest warunkiem niezbędnym zapewnianiu zgodności działań indywidualnych podmiotów i osiąganiu korzyści z uczestnictwa w wymianie rynkowej. To na państwie ciąży obowiązek działania w kierunku integracji społeczeństwa, bowiem dzięki wykształconemu zaufaniu, pozytywnym stosunkom między ludźmi możliwe jest osiągnięcie ładu społecznego oraz przyczynienie się do wzrostu konkurencyjności opartej tylko na kryteriach ekonomicznych. Do historycznie przypisanych funkcji państwa trudno więc nie przypisać funkcji kreowania kapitału społecznego. Nie lekceważąc innych źródeł kapitału społecznego, takich jak kultura, rodzina czy system edukacji warto zauważyć, że i tu można wskazać istotną rolę państwa w tworzeniu wartości kapitału społecznego. (fragment tekstu)

This article refers to the social capital which is defined as trust, a relation between people. The concept of social capital is often used both in economics and sociology. The aim of the author is to show the important role of the government in creating and increasing the social capital. It was noticed that the social capital is the basis of co-operation and partnerships between people and causes the growth of welfare. Due to trust created by the government it is possible to hold the social order and the competitiveness of national companies. The existence of the government is the main factor to get the advantages from market trade. The government is also responsible for social integration. It is also known that culture, family or education also create the social capital but first of all the government is responsible for social trust. What is more due to decisions made by the government culture, family and education are supported. We can not forget that government due to political corruption can decrease or even destroy the social capital. However thanks to better law, control departments in public offices, decreasing the lack of information, the government is able to fight with corruption and create the trust. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Coleman J. S., Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 2. Dolfsma W., Globalization, Social Capital and Inequality, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 3. Fukuama F., Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity", Free Press Puberbacks Book, New York-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapur 1995.
 4. Graniewska D., Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 5. Gray J., O rządzie ograniczonym, Centrum im. A. Smitha, Warszawa 1993.
 6. Kempy M., Szmatki J., Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.
 7. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 8. Ogrodziński P., Społeczeństwo obywatelskie a rynek w realnym socjalizmie, Krytyka, nr 34-35/1991.
 9. Otto J., Marketing relacji. Koncepcje i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 10. Putnam R., Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 11. Richardson J., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986.
 12. Sowa K. Z., Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 13. Sztaudynger J. J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 14. Sztumski J., Kapitał społeczny jako wartość szczególnie istotna w życiu społecznym, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań 2005.
 15. Tarchalski K., Korupcja i przywileje. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu