BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzak-Czelej Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Determinanty wzrostu gospodarczego
Determinants of Economic Growth
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 323-333, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Modele wzrostu
Economic growth, Factors of economic growth, Growth model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano usystematyzowania sił sprawczych wzrostu gospodarczego, dzieląc je na warunki oraz czynniki wzrostu. Przedstawiono podstawowe klasyfikacje w obrębie wymienionych grup oraz dokonano przeglądu czynników wzrostu wynikających z modeli wzrostu gospodarczego(abstrakt oryginalny)

The article systematizes factors connected with economic growth by dividing them into: conditions of growth and growth factors. Basic classifications within these two groups are described and a brief review of growth factors arising from economic growth models is presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., Determinants of economic growth: A cross-country empirical study, NBER Working Paper 1996, nr 5698.
 2. Bassanini A., Scarpetta S., Hemmings P., Economic growth: The role of policies and institutions. Panel data evidence from OECD countries, OECD Economics Department Working Papers 2001, nr 283.
 3. Cotis J.P., Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy, OECD, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. De la Fuente A., Catch-up, growth and convergence in the OECD, CEPR Discussion Paper 1995, nr 1274.
 5. Duda S., Mamcarz H., Pakuła A., Ekonomia, Marpol, Lublin 1998.
 6. Karpuś P., Wpływ sfery finansowej na działalność realną przedsiębiorstw, [w:] Rynek finansowy - instytucje, strategie, instrumenty, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 7. Macieja J., Wzrost gospodarczy. Aktualny stan wiedzy, [w:] Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, red. J. Mujżel, Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk, Warszawa 2003.
 8. Matkowski Z., Próchniak M., Czynniki wzrostu gospodarczego w krajach transformacji - analiza ekonometryczna, [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 9. Mujżel J., Czynniki gospodarczego wzrostu i polityki prowzrostowej, [w:] Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, red. J. Mujżel, Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk, Warszawa 2003.
 10. Olszewska G.A., Egzogeniczne i endogeniczne modele wzrostu gospodarczego a transformacja gospodarcza, [w:] Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 11. Próchniak M., Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z badań empirycznych, "Ekonomista" 2006, nr 3.
 12. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 13. Szopa B., Dąbrowski M.A., Kawa P., Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikroekonomicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 14. Szopa B., Kawa P., Kultys J., Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza. Inter- akcje na przykładzie Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 15. Tokarski T., Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 16. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu