BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murzyn-Kupisz Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Potencjał "dzielnic kultury" we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego. Doświadczenia Krakowa
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych, 2013, s. 101-122, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Funkcje metropolitalne, Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój kultury, Rozwój regionalny, Usługi turystyczne, Instytucje kultury, Rewitalizacja miasta
Innovation potential, Metropolitan Functions, Local entrepreneurship, Cultural development, Regional development, Tourism services, Cultural institutions, City revitalization
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Procesy metropolizacji są zjawiskiem typowym dla ery społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. O pozycji miasta w sieci osadniczej oraz roli, jaką odgrywa we współczesnych procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, decydują przede wszystkim spełniane przez nie funkcje wyższego rzędu o egzogenicznym charakterze. Metropolie widziane są dzisiaj jako centra rozwoju gospodarczego, węzłowe ośrodki świadczenia usług, wytwarzania i przetwarzania informacji oraz luksusowej konsumpcji. Są to duże ośrodki miejskie pełniące kierownicze funkcje w sferze gospodarczej i politycznej oraz wzorotwórcze funkcje w kulturze. Kryterium metropolitalności jest również potencjał innowacyjny i kreatywny miasta, powiązany z wyjątkowością miejsca. Jest on uzależniony od dotychczasowej ścieżki rozwoju danego ośrodka i historycznie ukształtowanych atrybutów atrakcyjności, wysiłków władz różnego szczebla, aktorów prywatnych i pozarządowych oraz współczesnych procesów zachodzących w skali globalnej i kontynentalnej, w tym udziału w różnorodnych sieciach powiązań w zakresie polityki, gospodarki, kultury i nauki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich. Red. A. Klasik. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 2. Bassand M.: Cités, villes, métropoles: le changement irréversible de la ville. Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne 2007.
 3. Białkowski Ł.: Zbiornik Kultury. DIY po krakowsku. "Obieg", 1.09.2011.
 4. Big Städtebau GmbH: Miejski Program Rewitalizacji Krakowa. Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2008.
 5. Borkowski K.: Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w 2009 roku. MOT, Kraków 2009.
 6. City of quarters, urban villages in the contemporary city. Red. D. Bell, M. Jayne. Ashgate, Aldershot 2004.
 7. Cresswell R: Streets ahead series. "The Guardian", 18.10.2008.
 8. Cultural Quarters. Principles and practice. Red. S. Roodhouse. Intellect, Bristol-Chicago 2010.
 9. De Propris L., Wei P.: Creativity and space: the opportunity of an urban creative jewellery cluster. "Creative Industries Journal" 2009, No. 1.
 10. Grochowski M.: Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju. Warszawa 2010.
 11. Jałowiecki B.: Polskie miasta w procesie metropolizacji. "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 1.
 12. KEA European Affairs: The economy of culture in Europe. Brussels 2006.
 13. Klasik A.: Rola metropolii w rozwoju regionalnym. W: Metropolitalne funkcje Krakowa. MCK, Kraków 1998.
 14. Mackiewicz M. et al.: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. ECORYS, Warszawa 2009.
 15. Maik W.: Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych. W: Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. Red. I. Jażdżewska. Uniwersytet Łódzki, Lodź 2003.
 16. Markowski T., Marszał T.: Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe. KPZK PAN, Warszawa 2006.
 17. Maziarek S., Hajok D.: Znikną galerie z ul. Józefa, wyprowadzą się mieszkańcy. "Gazeta Wyborcza Kraków", 16.08.2011.
 18. Moss L.: Sheffields cultural industries quarter 20years on: what can be learned from a pioneering example? "The International Journal of Cultural Policy" 2002, No. 2.
 19. Montgomery J,: Cultural quarters as mechanisms for urban regeneration. Conceptualizing cultural quarters. "Planning, Practice and Research" 2003, No. 4.
 20. Montgomery J.: Cultural quarters as mechanisms for urban regeneration. A review of four cultural quarters in the UK, Ireland and Australia. "Planning, Practice and Research" 2004, No. 1.
 21. Murzyn M.: Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji. MCK, Kraków 2006.
 22. Murzyn-Kupisz M.: Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu. Przykład Starego Podgórza w Krakowie. W: Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu. Red. I. Sagan, M. Szmytkowska. Uniwersytet Gdański (w druku).
 23. Namyślak B.: Sektor kreatywny w gospodarce aglomeracji wrocławskiej. "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 7.
 24. O'Connor J.: A special kind of city knowledge: innovative clusters, tacit knowledge and the 'Creative City '. "Media International Australia" 2004, No. 112.
 25. Roodhouse S., Mokre M.: The MuseumsQuartier Vienna: an Austrian cultural experiment. "International Journal of Heritage Studies" 2004, No. 2.
 26. Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Red. A. Klasik. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2010.
 27. Sacco P.: The cultural economics of quarters. W: Cultural quarters. Principles and practice. Red. S. Roodhouse. Intellect, Bristol-Chicago 2010.
 28. Smętkowski M.: Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej. "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 4.
 29. Stryjakiewicz T., Stachowiak K.: Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 30. Stryjakiewicz T., Męczyński M.: Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu