BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kucharska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kolny Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Specyfika jakościowych badań marketingowych w Internecie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Jakościowe badania marketingowe w Internecie, 2013, s. 11-38, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Badania marketingowe
Internet, Marketing research
Abstrakt
Historia Internetu sięga drugiej połowy XX w. Obecny kształt sieci to efekt wielu lat pracy i przemyśleń naukowców i inżynierów tworzących intelektualne koncepcje funkcjonowania (początkowo wyłącznie) komputerów, którzy wskazywali różne możliwości ich stosowania. Prace studyjne nad praktycznym wykorzystaniem powstałej w latach 1961-1968 koncepcji tzw. sieci pakietowych były prowadzone przez agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency) - nazwanej ARPANET. Pierwsze próby uruchomienia sieci miały miejsce w drugiej połowie 1969 r. W kolejnych latach następował szybki rozwój sieci, możliwe stało się przesyłanie danych i programów (za pomocą protokołu FTP), wyświetlanie listy wiadomości e-mail, czytanie ich, odpowiadanie na nie i ich przechowywanie (za pomocą programu pocztowego, z wykorzystaniem w adresie pocztowym znaku "@"), oglądanie hipertekstowych dokumentów, które składają się z tekstu, grafiki i dźwięku (za pomocą systemu www - Word Wide Web)3. Wartą uwagi, z punktu widzenia prowadzenia badań w Internecie, była kwestia wprowadzenia w połowie lat 80. XX w. moderowanych grup dyskusyjnych oraz IRC (Internet Realy Chat) - systemu pogawędek internetowych, które mogły się odbywać w czasie rzeczywistym. Nazwa Internet po raz pierwszy została użyta w 1983 r., po rozdziale sieci na część cywilną i militarną. Internet można zdefiniować jako: - globalną sieć (system informatyczny) łączącą lokalne sieci różnych systemów, opartą na przesyłaniu pakietów między serwerami w protokole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) , Serwisy umożliwiające współdzielenie multimediów pozwalają użytkownikom na tworzenie własnych zdjęć, materiałów wideo i audio oraz ich publikację w sieci. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2006
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 3. Frąckiewicz E., Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 4. Afuah A., Tucci Ch. L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 5. E-biznes. Sieci komputerowe i technologie internetowe, T 1, red. T. Wieczorek, WSB, Dąbrowa Górnicza 2003
 6. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 7. Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003
 8. Sojkin B., Ratajczyk P., Badania marketingowe przy wykorzystaniu Internetu, w: Wykorzystanie Internetu w marketingu, red. E. Zeman-Miszewska, CBiE AE, Katowice 2003
 9. Mącik R., Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, UMCS, Lublin 2005
 10. Malhotra N.K., Marketing Research. An applied orientation, Pearson, New Jersey 2010
 11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, GUS, Warszawa 2012
 12. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007
 13. Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe w Internecie-uzasadniony sceptycyzm, W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002
 14. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 15. Mazurek-Łopacińska K, Sobocińska M., Badania jakościowe: metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, w: Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność, red. J. Garczarczyk, Zeszyty Naukowe nr 204, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011
 16. Levy S. J., History of qualitative research methods in marketing, in: Handbook of qualitative research methods in marketing, ed. R.W. Belk, Edward Elgar Publishing Limited, USA 2006
 17. Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 18. Nagy Hesse-Biber S., Leavy P., The practice of qualitative research, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2006
 19. Kaczmarczyk S., Wybrane metody analizy danych jakościowych w badaniach marketingowych, w: Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność, red. J. Garczarczyk, Zeszyty Naukowe nr 204, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011
 20. Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 21. Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001
 22. Badania rynku. Metody, zastosowania. Red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005
 23. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 24. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004
 25. Kolny B., Kucia M., Stolecka A., Produkty i marki w opinii e-konsumentów, Onepress, Gliwice 2011
 26. Presz K., Badania jakościowe przez Internet, "Marketing w praktyce" 2003, nr 6
 27. Chlipała P., Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011
 28. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000
 29. Benicewicz-Miazga, E-business w Internecie i multimediach, Mikom, Warszawa 2003
 30. Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 31. Pęgowski M.P., Między słowami. O wieloznaczności terminologii internetowej, w: Re: Internet - społeczne aspektu medium, red. Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zając, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
 32. Piądłowski K., Portale internetowe, Ciebie, Warszawa 2006
 33. Kapralska Ł., Serwisy społecznościowe - nowa forma zbiorowości w Sieci, w: Fenomen Internetu, T. I, red. A. Szewczyk, E. Krok, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008
 34. Shih C., Era Facebooka, OnePress, Gliwice 2012Zembik M., Media społecznościowe - możliwości wykorzystania w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, w: Zarządzanie, Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010
 35. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008
 36. Łebkowski M., E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie, Helion, Gliwice 2009
 37. Magruk A., Blog - medium komunikacyjne wspomagające zarządzanie, w: Zastosowanie systemów e-biznesu w gospodarce, red. W. Chmielarz, T. Parys, Wyższa Szkota Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Business Centre Club, Warszawa 2007
 38. Li Evans L., Social media marketing, OnePress, Gliwice 2011
 39. Jaciow M., Fora internetowe jako źródło informacji - możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach zachowań nabywczych, W: Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Prace Naukowe, nr 236, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu