BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gogołkiewicz Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Usługi logistyczne jako element przewagi konkurencyjnej w funkcjonowaniu europejskich operatorów pocztowych
Logistics Services as a Competitive Advantage in the European Postal Operators' Functioning
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 28, s. 21-31, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
Słowa kluczowe
Poczta, Konkurencja na rynku pocztowym, Usługi logistyczne
State post, Competition on postal market, Logistic services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie prezentuje problematykę zmian zachodzących w funkcjonowaniu europejskich operatorów pocztowych. Porusza zagadnienia przekształceń struktury organizacji pocztowych, zmian w strukturze świadczonych usług ze szczególnym uwzględnieniem usług logistycznych oraz ekspansji przedsiębiorstw w skali międzynarodowej. Analiza wdrażanych zmian strategicznych i rozwoju wybranych operatorów pocztowych na przestrzeni ostatnich lat daje możliwość określenia uogólnionych istotnych czynników, które determinują ewolucję organizacji pocztowej, dostosowanej do rzeczywistości globalnego rynku usług pocztowych i logistycznych. (abstrakt oryginalny)

The paper concentrates on the changes in the European postal operators' functioning. The issues of the transformation of the postal organization structure as well as changes in the structure of services with special look at expansion of logistics services and international businesses has being discussed. The analysis of implemented strategic changes and development in the selected postal operators in recent years enables to determine the generalized important factors which determine the evolution of the postal organization, adapted to the reality of the global market for postal and logistics services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Added values - Annual Report (2012), Austrian Post, Wien.
 2. Annual Report 2001 (2002), DPWN, Bonn.
 3. Annual Report 2007 (2007), DPWN, Bonn.
 4. Annual Report 2010 Part 1 (2011), Austrian Post, Wien.
 5. Annual Report 2010 Part 2 (2011), Austrian Post, Wien.
 6. Annual Report 2011 (2012), DP DHL, Bonn.
 7. Baldry T. (2008), From postal operator to leader in global, Logistics - The Deutsche Post experience, DPWN, Bonn.
 8. Boettiger M. (2008), Liberalization of the Postal Service Sector Market, VDM Verlag Dr Mueller, Saarbrucken.
 9. Crew M.A., Kleindorfer PR. (2007), The Economics of Postal Service, Springer-Verlag Gmbh, Berlin.
 10. DHL Innovation Center (2007), DPWN, Bonn.
 11. Financial values - Annual Report (2012), Austrian Post, Wien.
 12. Panasiuk A., Szostak D., Tokarz A. (2005), Czynniki produkcji pocztowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Ruozi R., Anderloni L. (2002), Modernisation and Privatisation of Postal Systems in Europe: New Opportunities in the Area of Financial Services, Springer, Berlin.
 14. Wais A. (2007), Austrian Post Investor Day 2007, Parcel & Logistics, Post AT, Wien.
 15. The development of Deutsche Post World Net (2006), DPWN, Bonn.
 16. Wolska G. (2007), Strategie globalne przyjęte przez wiodące europejskie poczty publiczne w obszarze usług ekspresowych i logistycznych, Logistyka, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu