BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubica Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, student)
Tytuł
Polska krajem tranzytowym w strukturze transportowej Unii Europejskiej
Poland as a Transit Area in a European Union's Transport Structure
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 28, s. 47-53, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
Słowa kluczowe
Transport międzynarodowy, Tranzyt, Państwa członkowskie
International transport, Transit, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Opracowanie Polska krajem tranzytowym w strukturze transportowej Unii Europejskiej powstał w oparciu o szeroko dostępną literaturą dotyczą tego tematu i w celu przybliżenia czytelnikowi rzeczonego zagadnienia jako jedna z form zaliczeniowych w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie Systemami Logistycznymi w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Cześć pierwsza pracy ogólnie definiuje zagadnienie transportu w ujęciu społeczno-gospodarczym, podaje krótki rys historyczny powstania wspólnej polityki transportowej, jak również wymienia główne dokumenty definiujące i charakteryzujące ideę wspólnej infrastruktury transportowej w Unii Europejskiej. Znaleźć tu można również przyczyny, dla których Unia Europejska kładzie tak duży nacisk na rozwój infrastruktury transportowej na swoim terenie, włączając w to szczególnie nowe państwa członkowskie. Część pierwszą pracy kończy definicja korytarza transportowego. W części drugiej scharakteryzowane zostały główne korytarze transportowe w UE i ich umiejscowienie na mapie Polski. W dalszej części szczególny nacisk położony został na miejsce Polski w strukturze sieci korytarzy oraz szanse jakie dzięki temu stoją przed naszym krajem. Pracę kończy spis źródeł, na podstawie których powstało opracowanie. (abstrakt oryginalny)

The paper Poland as a transit area in a European Union's transport structure has been written as a partial assessment in post-gradual course Logistic Systems Management in The School of Banking in Toruń. Its primary goal is to have a reader take a closer look at Poland as a transit area in a EU's transport structure. Part one of the essay shortly and in general defines a notion of transport in a social-and-economic context. It gives a brief historical view at a common transport politics within European Union and elaborates on main documents that define and characterize the very idea of a mutual transport infrastructure in the European Union. One can also find in this section of the essay some reasons why the EU insists so much on a building and developing the transport infrastructure on its area and especially involving in this process new EU states, including Poland. A definition of a transport corridor ends the part one. Part two defines the transport corridor's in the European Union's area and shows how they are situated across Poland. Furthermore, Poland's geopolitical situation has been pointed out as well as its place within the structure of transport corridors' web. Finally, the reader is faced with a question about Poland's opportunities as a European country with great transit potential. The paper ends with a list of sources based on which it was created. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołembska E. (2002), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W. (2003), Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  3. Klimkiewicz J. Przewozy kontenerów w kolejowych korytarzach transportowych Europa - Azja - Raport, "Rynek Kolejowy" nr 8, 2005.
  4. Latoszek E. (2007), Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa.
  5. Mielecka M. (2004), Rozwój transeuropejskiej sieci transportowej filarem wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej, Biuletyn Analiz UKIE nr 14.
  6. Mindur M. (2008), Logistyka - Infrastruktura techniczna na świecie - Zarys teorii i praktyki, Instytut Logistyki, Warszawa-Radom.
  7. Neider J. (2008), Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa.
  8. Pokusa T. (2011), Integracja infrastruktury transportowej Unii Europejskiej a położenie Polski w realizacji przewozów tranzytowych, Uniwersytet Opolski.
  9. Rydzkowski W. (2002), Transport w procesie gospodarowania, [w:] Transport, (red.) W. Rydzkowskiego, K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. Zielaskiewicz H. (2009), Perspektywy rozwoju kolejowej infrastruktury logistycznej, "Przegląd Komunikacyjny" nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu