BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach-Kloskowska Małgorzata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Adamowicz Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Poprawa dostępności transportowej województwa pomorskiego jako warunek zwiększenia efektywności obsługi logistycznej w regionie
Improving Transport Accessibility in Pomorskie Voivodship as a Condition of Increasing Efficiency of Logistics Services in the Region
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 28, s. 55-67, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
Słowa kluczowe
Transport, Infrastruktura transportu
Transport, Transport infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej jest jednym z kluczowych elementów wpływających na realizację usług logistycznych. Transport odgrywa kluczową rolę w realizacji zadań logistycznych. Koszty transportu są podstawowym elementem w strukturze kosztów logistycznych, w związku z tym możliwa jest poprawa wydajności procesów logistycznych realizowana poprzez optymalizację transportu. Warunkiem wykorzystywania transportu jest możliwość dostępu do infrastruktury transportowej. Istnieje ścisły związek między jakością infrastruktury transportowej a efektywnością realizowanych zadań transportowych. Regiony o dobrej dostępności infrastruktury transportowej wyróżniają się wysokim wzrostem gospodarczym, co sprzyja lokalizacji inwestycji. Ocena infrastruktury transportowej może być wykonywana w zakresie dostępności transportowej i jakości infrastruktury transportowej. Głównym celem tego opracowania jest analiza dostępności infrastruktury transportowej województwa pomorskiego w kontekście działań zwiększających efektywność procesów logistycznych. Szczególny nacisk kładzie się na ocenę inwestycji transportowych realizowanych w regionie. (abstrakt oryginalny)

The provision of appropriate technical infrastructure is one of the key elements affecting the implementation of logistics services. Undoubtedly, transport plays a crucial role in the performance of logistic tasks. Transportation costs are the basic part in the structure of logistics costs. Therefore, improving the efficiency of logistics processes is determined by the transport optimization, which is largely dependent on the availability of transport infrastructure. There is a close relationship between the quality of transport infrastructure, transport activities performed and the efficiency of logistics processes. Regions with good transport infrastructure availability stand out by high economic growth and conducive to the location of investment. Assessment of transport infrastructure can be done in terms of transport accessibility and the quality of transport infrastructure. The main goal of this paper is an analysis of the Pomerania transport infrastructure availability in the context of increasing logistics processes efficiency. Particular emphasis is put on the assessment of transport investments implemented in the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burnewicz J. (2012), Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wyd. UG, Gdańsk.
 2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 3. Ebeit M. (2008), Pętla Żuławska - rozwój turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 4. Gołembska E. (red.), (1999), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań.
 5. Gołembska E., Szymczak M. (2004), Logistyka międzynarodowa, PWE, Warszawa.
 6. Materiały wewnętrzne Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.
 7. Materiały wewnętrzne ZMPG S.A.
 8. Mindur M. (red.), (2008), Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Zarys teorii i praktyka, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom.
 9. Nowosielski S. (red.), (2008), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2009), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 11. Pomorze - morze inwestycji, www.madeinpomorskie.pl
 12. Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020, http://www. woj-pomorskie.pl
 13. Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim (2009), Uchwała 693/221/09 Zarządu Województwa Pomorskiego, Gdynia.
 14. Szymonik A. (2010), Procesy logistyczne, "Logistyka", nr 4.
 15. www.airport.gdansk.pl
 16. www.easylogistyka.com
 17. www.portgdansk.pl
 18. www.woj-pomorskie.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu