BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Determinanty jakości usług portowych
Quality Determinants of Port Services
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 28, s. 121-135, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
Słowa kluczowe
Porty morskie, Jakość usług transportowych, Technologie transportowe, Cechy jakościowe
Seaports, Quality of transport services, Transport technologies, Quality characteristics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowoczesne porty morskie funkcjonują w zmiennym otoczeniu tynkowym, na którym konkuruje się ofertą usług. Usługi portowe powinny spełniać wymogi klientów, na które składają się głównie cechy jakościowe. Zasadniczym problemem jest kreowanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu jakości, tak aby możliwe było konkurowanie na rynkach portowych. W tym celu producenci usług prowadzą nadzór nad procesami realizacji usług. Do doskonalenia usług przydatne są analizy obejmujące modelowanie procesów produkcyjnych pod względem miejsc krytycznych i optymalizacja ich przebiegu. (abstrakt oryginalny)

Modern sea ports operate in a changing market environment where competition to offer services. Port services should meet the requirements of customers, which consist mainly qualitative characteristics. The main problem is the creation and maintenance of an appropriate level of quality in order to be able to compete in the markets port. To that end services lead oversight over the service. To improve the services are useful modeling analysis covering the production processes of critical and optimization of their course. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W. (2006), Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków.
 2. Grzelakowski A.S., Matczak M. (2012), Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 3. Hamrol A., Mantura W. (1999), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 4. Karaszewski R. (2001), TQM teoria i praktyka, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 5. Klimek H. (2010-1), Funkcjonowanie rynków usług portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Klimek H. (2010-2), Jakość usług portowych, "Studia Gdańskie", tom VI.
 7. Kożlak A. (2008), Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Kujawa J. (red.), (2001), Organizacja i technika transportu morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. Misztal K. (red.), (2010), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Misztal K., Kuźma L., Szwankowski S. (1994), Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 11. Misztal K., Szwankowski S. (1999), Organizacja i eksploatacja portów morskich. Zarządzanie, organizacja, eksploatacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Mudie P., Cottam A. (1998), Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Szwankowski S. (2000), Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu