BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drozd Radosław (Gdańska Wyższa Szkoła Administracji)
Tytuł
Przepływ strumienia materiałów w systemie logistycznym produkcji
Material Stream Flow in Logistics System of Production
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 28, s. 139-149, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
Słowa kluczowe
Logistyka produkcji, Przepływy materiałowe, Zaopatrzenie materiałowe
Production logistics, Material flows, Material supply
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Realizacja procesów produkcji wiąże się z koniecznością zapewnienia przepływów materiałów oraz opisujących je informacji. Dostosowywanie specyfiki przepływów materiałowych i informacyjnych związane jest z koncentracją oraz specjalizacją działalności produkcyjnej, a także cechami, które powinny posiadać produkty. Wymienione czynniki wpływają w sposób istotny na przebieg procesów i ich standaryzację. Za ostateczny kształt przepływów materialnych i informacyjnych odpowiada również struktura produkcyjna, która wyznacza szerokość, specyfikę oraz szybkość przepływu zasobów produkcyjnych. Ze względu na istotność sfery zaopatrzenia materiałowego należy podejmować działania związane z monitorowaniem stanu strumieni materiałowych i informacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The implementation of production processes associated with the need to ensure flow of materials and information describing them. Customizing the specificity of material and information flows is related to the concentration and specialization of production activities and features that should have products. These factors have a significant influence on the process and their standardization. For the final shape of the flow of material and information is also responsible production structure, which determines the width, specificity, and speed the flow of productive resources. Due to the importance of the sphere of material procurement actions should be taken for monitoring the state of the material and information flows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Addison-Wesley (2000), Publishing Company, International Edition.
 2. Blanchard B.S. (2004), Logistics Engineering and Management, 6th edition, Pearson Education International, Upper Saddle River, New York.
 3. Encyclopedia of Production and Manufacturing Management (2000), Kluwer Academic Publisher, Boston/London.
 4. Fertsch M., Glowacka-Fertsch D. (2004), Zarządzanie produkcją, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 5. Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (2007), Standard CALS/OASIS - geneza, podstawy teoretyczne i stan obecny, [w:] M. Fertsch, K. Grzybowska. A. Stachowiak, (red.), Logistyka i zarządzanie produkcją - nowe wyzwania, odległe granice, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 6. Goldratt E., Cox J. (2000), Cel. Doskonałość w produkcji, Werbel, Warszawa.
 7. Hadaś Ł., Cyplik P., Fertsch M. (2009), Method of buffering critical resources in make-to-order shop floor control in manufacturing complex product, "International Journal of Production Research", Vol. 47.
 8. Hadaś Ł., Domański R. (2008), Mechanizmy kontroli poziomu robót w toku w systemach produkcyjnych wg koncepcji Lean Management i Theory of Constraints, "Logistyka", Warszawa.
 9. Krajewski L.J., Ritzman L.P. (2000), Operations Management. Strategy and Analysis, Fourth edition, Addison-Wesley, Wokingham.
 10. Pfohl H.-Ch. (2001), Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Wydanie 2, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 11. Woeppel M.J. (2001), Manufacturer's Guide to Implementing the Theory of Constraints, The St. Lucie Press, London, New York, Washington, DC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu