BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Książkiewicz Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Czynniki ryzyka w przewozach intermodalnych lądowo-morskich
Risk Factors the Intermodal Transport Land-Sea
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 28, s. 161-168, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
Słowa kluczowe
Przewozy lądowo-morskie, Terminale intermodalne, Ryzyko
Land and sea transport, Intermodal terminals, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przewozy intermodalne lądowo-morskie charakteryzują się zazwyczaj dużą złożonością operacji logistycznych i transportowych oraz koniecznością pokonania przez towar długich tras, zarówno pod względem czasu, jak i odległości dostawy. Przy organizacji przewozów intermodalnych należy brać pod uwagę wiele czynników ryzyka, które mają wpływ na przebieg oraz niezawodność procesów transportowych i logistycznych. Prawidłowe rozpoznanie czynników ryzyka w określonym łańcuchu logistycznym wraz z przygotowaniem możliwych scenariuszy działań zaradczych ma kluczowe znaczenie dla skuteczności procesów logistycznych. (abstrakt oryginalny)

Intermodal transport by land and sea are usually characterized by high complexity of logistics and transport and the need to overcome the goods long distances, both in terms of time and distance delivery. With the organization of intermodal transport should take into account a number of risk factors that have an impact on the course and the reliability of the transport and logistics processes. Proper identification of risk factors in a specific logistics chain including preparation of possible scenarios remedial action is crucial for the efficiency of logistics processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chaberek M., Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, Praca zbiorowa pod red. M. Chaberka i A. Jezierskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 35, Gdańsk 2001.
  2. http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/prone-areas-and-warnings, 14.04.2013.
  3. Książkiewicz D., Mierkiewicz D., (2012), Bezpieczeństwo we współczesnych łańcuchach logistycznych, [w:] Współczesne problemy rozwoju transportu zrównoważonego, Praca zbiorowa pod red. R. Rolbieckiego. Zeszyty Naukowe UG Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 43, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu