BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekarzewska Agnieszka
Tytuł
Zmiany struktury rynku OTC finansowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji światowych
Changes of Financial Derivativesʹ Market Structure in Poland Across World Tendencies
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 10, s. 185-197, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Rynek kredytów, Rynek kapitałowy, Rynki finansowe
Derivatives, Credit market, Capital market, Financial markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Struktura i typologia polskiego rynku OTC derywatów w znaczący sposób różni się od struktury i typologii rynku światowego, co wskazuje na stosunkowo wczesną fazę rozwoju tego tynku. Warto zatem przyjrzeć się strukturze i typologii polskiego rynku OTC finansowych instrumentów pochodnych, szczególnie na tle struktury i typologii rynku światowego. W tym celu dokonana zostanie analiza struktury i jej zmian w obrębie tych tynków w latach 1998-2007. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metody analizy jakościowej (analiza opisowa) i statystyki opisowej, w tym analizy struktury i dynamiki. (fragment tekstu)

This article presents basic definitions and notions related to financial derivatives' OTC market, and then analyzes structure and dynamics of the Polish financial derivatives' OTC market against structure and dynamics of the world market. This analysis has brought to light significant differences between these two markets, suggesting very strongly immaturity of the Polish market and its possibly speculative character. However, a dynamic development of the Polish market is to be praised, observed especially in the market segments that should lead to enhancing stabilization of this market, as well as to encouraging potential investors to consider long-time engagement on this market. Results of the following research, due to be conducted by BIS and central banks of the selected countries between April and June 2010, should be especially interesting as this research will be taking place in the realities of national economies undergoing economic slowdown, or even recession, which has been caused mostly by too large and uncontrolled misuse of financial derivatives in the OTC markets across the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębski, W., 2007, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. 4 , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Fabozzi, F.J., 1998, Investment Management, Pretience Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 3. Gajewski, K., 2009, Kontrakty swap w globalnych przepływach finansowych, w: Bank i Kredyt. Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce nr 5.
 4. Jajuga, K., Kuziak, K., Markowski, P., 1997, Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Jurek, W., 2001, Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 6. Pyka, I. (red.), 2003, Rynek pieniężny i kapitałowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Remolona, E.M., Wooldridge P.D., The euro interest rate swap market, BIS Quarterly Review, March 2003, [online], www.bis.org [16.05.2010].
 8. Sobolewski, P., 2009, Instrumenty pochodne na współczesnych rynkach finansowych, Bank i Kredyt. Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, nr 1.
 9. Sopoćko, A., 2005, Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Tarczyński, W., Mojsiewicz, M., 2001, Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Trennial Central Bank Survey, December 2007, [online], www.bis.org [16.05.2010].
 12. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2007 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, [online], www.nbp.pl [dostęp: 16.05.2010]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu