BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kil Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Ślusarczyk Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu
The Analysis of Influence of the ECB Interest Rates' Policy on a Stability of Bank Sectors in Selected Countries of the Eurozone - Conclusions from the Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 334-347, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Reguła Taylora, Stopa procentowa, Strefa euro, Sektor bankowy
Taylor rule, Interest rate, Eurozone, Banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu wskazany został problem niedopasowania funkcjonującej przed kryzysem w strefie euro krótkookresowej stopy procentowej do wartości stopy procentowej wynikającej z reguły Taylora. Jak wykazano, wartość tej stopy była szczególnie zaniżona w krajach, które najbardziej odczuły skutki najnowszego kryzysu, tj. Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii. Dokonując analizy stabilności sektorów bankowych wybranych krajów członkowskich strefy euro, wskazano, iż pomiędzy zmianą poziomu stabilności sektora bankowego w danym państwie w okresie kryzysu a wielkością odchylenia krótkookresowej stopy procentowej od reguły Taylora występuje statystycznie istotna zależność, co potwierdza słuszność hipotezy, iż polityka nadmiernie niskich stóp procentowych stanowi jeden ze znaczących (choć nie jedyny) czynnik zwiększenia ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz płynności w sektorze bankowym.(abstrakt oryginalny)

The article points at the problem of the maladjustment of the short-term interest rate which functioned in the eurozone before the crisis to the value of the interest rate which results from the Taylor rule. As it is indicated, the value of this rate was lowered especially in the countries which mostly suffered from the latest crisis, i.e. in Greece, Ireland, Portugal and Spain. While analyzing the stability of bank sectors of the selected countries, it is pointed that there is a substantial correlation between a stability of bank sector in a given country and the size of a divergence of the short-term interest rate from the Taylor rule. Thus, it confirms the statement that the policy of the excessively low interest rates increases the appetite for a credit and market risk and liquidity in the bank sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahrend R., Cournede B., Price R., Monetary Policy, Market Excesses and Financial Turmoil, "OECD Economics Department Working Papers" 2008, nr 597.
 2. Ariss R.T., On the implications of market power in banking: Evidence from developing countries, "Journal of Banking and Finance" 2010,nr 34.
 3. Barry T.A., Lepetit L., Tarazi A., Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks, "Journal of Banking & Finance" 2011, nr 35.
 4. Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R., Financial institutions and markets across countries and over time: The updated financial development and structure database, "The World Bank Economic Review" 2010, nr 24.
 5. Bordo M.D., Dueker M.J., Wheelock D.C., Aggregate Price Shocks and Financial Instability: A Historical Analysis, "The Federal Reserve Bank of St. Louis" 2001, nr 005B.
 6. Borio C., Lowe P., Asset Prices, Financial and Monetary Stability: Exploring the Nexus, "BIS Working Papers" 2002, nr 114.
 7. Boyd J.H., Runkle D.E., Size and Performance of Banking Firms, "Journal of Monetary Economics", nr 31, 1993.
 8. Clarida R., Gali J., Gertler M., Monetary policy rules and macroeconomic stability: evidence and some theory, "The Quarterly Journal of Economics" 2000, t. XXXVII.
 9. Cotis J.P., Elmeskov J., Mourougane A., Estimates of potential output benefits and pitfalls form policy perspective, [w:] The Euro Area Business Cycle, red. L. Reichlin, Centre for Economic Policy Research, Londyn 2004.
 10. De Nicoló G., Size, Charter Value and Risk in Banking: An International Perspective, "International Finance Discussion Papers" 2000, nr 689.
 11. Fleming M.J., On Exchange Rate Unification, "The Economic Journal", nr 81, 1971.
 12. Friedman M., Essays in Positive Economics, Harvard University Press, Harvard 1953.
 13. Garcia M., Fernandez M.D.R., Risk-taking Behaviour and Ownership in the Banking Industry: The Spanish Evidence, "Journal of Economics and Business" 2008, nr 60.
 14. Hodrick R.J., Prescott E.C., Postwar U.S. business cycles: an empirical investigation, "Journal of Money, Credit and Banking" 1997, nr 1.
 15. Hovakimian A., Kane E., Laeven L., How Country and Safety Net Characteristics Affect Bank Risk-Shifting, "Journal of Financial Services Research" 2003, nr 23.
 16. Ingram J.C., Regional Payments Mechanisms: The Case of Puerto Rico, University of North Carolina Press, 1962.
 17. Kenen P.B., The Optimum Currency Area, [w:] Monetary Problems of the International Economy, R.A. Mundell, A.K. Swoboda, University of Chicago, Chicago 1969.
 18. McKinnon R.I., Optimum Currency Areas, "American Economic Review", vol. 52, 1963.
 19. Mintz N.N., Monetary Union and Economic Integration, "The Bulletin", New York University, New York 1970.
 20. Mehra Y.P., A forward-looking monetary policy reaction function, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly", 1999, nr 85.2.
 21. Mongelli F.P., The OCA theory and the path to EMU, [w:] The Euro. The First Decade, M. Buti, S. Deroose, V. Gaspar, J.N. Martins, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 22. Mundell R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, "The American Economic Review", vol. 51, no. 4, 1961.
 23. Pain D., The Provisioning Experience of the Major UK Banks: A Small Panel Investigation, "IMF Working Paper", 2003.
 24. Robson P., The Economics of International Integration, Allen and Unwin, Londyn 1987.
 25. Rudebusch G., Svensson L.E., Policy rules for inflation targeting, [w:] Monetary policy rules, red. J.B. Taylor, University of Chicago Press, Chicago 1999.
 26. Salas V., Saurina J., Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks, "Journal of Financial Services Research" 2002, nr 44.
 27. Schaeck K., Bank market structure, competition and stability: Issues and Concepts, [w:] M. Fratianni, A. Zazzaro, P. Alessandrini (red.),The Changing Geography of Banking, Springer, 2009.
 28. Svensson L.E., Open-economy inflation targeting, "Journal of International Economics" 2000, nr 50.
 29. Taylor J.B., Discretion versus policy rule in practice, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy" 1993, nr 39.
 30. Urbańska A., Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, "Materiały i studia" 2002, nr 148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu