BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Karol (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koncepcje rozwoju cybermedycyny w ujęciu ogólnokrajowym, regionalnym oraz indywidualnym
The national, regional and individual concepts of cybermedicine development
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 645-657, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
e-zdrowie, Usługi teleinformatyczne, Usługi telekomunikacyjne, Ochrona zdrowia, Telemedycyna
e-health, Teleinformation services, Telecommunications services, Health care protection, Telemedicine
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Cybermedycyna, która w Polsce często utożsamiana jest z takimi pojęciami, jak telemedycyna, e-Medycyna czy też e-Zdrowie, obejmuje obszar wykorzystania narzędzi internetowych w opiece zdrowotnej. Ze względu na coraz silniejszą korelację między medycyną i nowoczesnymi technologiami w wielu krajach europejskich rozwój wykorzystania narzędzi internetowych w sektorze ochrony zdrowia jest traktowany jako cel o bardzo wysokim priorytecie. Obecnie cybermedycyna jest także coraz częściej wymieniana jako jeden z czynników, które powinny w najbliższej przyszłości wpłynąć na usprawnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce wezwał Rząd RP do podjęcia działań mających na celu m.in. wsparcie ochrony zdrowia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, usług i zastosowań usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i multimedialnych oraz stworzenie planu działań wspomagających wykorzystanie usług społeczeństwa informacyjnego w ochronie zdrowia.(fragment tekstu)

In this article the author presents several potential directions of cybermedicine development in Poland. Taken theme is important because of the current changes in the Polish health care system, which aims to increase the use of the Internet to meet the needs of the public health. Some conclusions based on the results of a survey carried out on a group of polish health care units have been shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Åstrand B., ePrescrining. Studies in Pharmacoinformatics, School of Pure and Applied Natural Sciences, Dissertation Series No. 48, Univeristy of Kalmar, Sweden 2007.
 2. Eysenbach G., Sa E., Diepgen T., Shopping around the internet today and tomorrow: towards the millennium of Cybermedicine, "British Medical Journal" 1999, vol. 319.
 3. Grabowski W., Korczak K., Kto korzysta z internetowych usług medycznych w Polsce?, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 4. Karlińska M., Usługi telemedyczne w polskich szpitalach powiatowych: ocena stanu aktualnego i identyfikacja potencjalnych zastosowań, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 5. Korczak K., Koncepcja internetowej obsługi pacjenta, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.
 6. Korczak K., Opieka zdrowotna in absentia, "Studia i Materiały" Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 29, red. W. Bojar, M. Niedźwiedziński, Bydgoszcz 2010.
 7. Korczak K., Uwarunkowania rozwoju cybermedycyny w Polsce. Problemy i perspektywy badań, "Studia i Materiały" Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 53, red. W. Bojar, M. Niedźwiedziński, Bydgoszcz 2011.
 8. Miah A., Rich E., The Medicalization of Cyberspace, Routledge, London 2008.
 9. Oh H., Rizo C., Enkin M., Jadad A., What Is eHealth (3): A Systematic Review of Published Definitions, "Journal of Medical Internet Research" 2005, vol. 7 (1).
 10. Slack W., Cybermedicine. How Computing Empowers Doctors And Patients For Better Health Care, Jossey-Bass. A Wiley Company, San Francisco 2001.
 11. Solez K., Katz S., cyberMedicine - Mainstream Medicine by 2020/Crossing Boundaries, "Journal of Computer & Information Law" 2001, vol. 19, no. 4, Summer.
 12. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015, www.csioz.gov.pl/file.php?s=cD81Ng==, [dostęp 20.04.2012].
 13. Kasztelowicz P., Internet medyczny i telemedycyna - wpływ nowych środków komunikacji na współczesne oblicze medycyny, www.am.torun.pl/~pekasz/telemedycyna. pdf [dostęp 10.10.2011].
 14. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Państwo 2.0. Nowy start dla e-Administracji, http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowy-start- -dla-e-administracji-4-2012_raport_web.pdf [dostęp 20.07.2012].
 15. Ministerstwo Zdrowia, Krajowe projekty e-Zdrowie, www.mz.gov.pl/wwwmz/index? mr=m17&ms=795&ml=pl&mi=795&mx=0&ma=16749 [dostęp 20.07.2012].
 16. Ministerstwo Zdrowia, Uwagi do projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m241614181&ms=416&ml=pl&mi- =418&mx=0&mt=&my=153&ma=09412 [dostęp 15.08.2010].
 17. Tomkiewicz M., Kiedy zreformujemy polską e-służbę zdrowia?, www.computerworld. pl/news/361297/Kiedy.zreformujemy.polska.e.sluzbe.zdrowia.html [dostęp 10.03.2011]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu