BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Osiągnięcia społecznej nauki Kościoła w II Rzeczypospolitej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej, 2013, s. 51- 75, bibliogr.
Słowa kluczowe
Etyka chrześcijańska, Solidaryzm społeczny, Kościół a problemy społeczne
Christian ethics, Social solidarity, Church and social problems
Abstrakt
W okresie międzywojennym nastąpił renesans tomizmu i katolickiej myśli społecznej, i w dokumentach papieskich. Tomasz z Akwinu (1225-1274) dokonał adaptacji niemal całego filozoficzno-społecznego dorobku Arystotelesa na potrzeby kościoła i papiestwa. O trwałości wkładu nauki św. Tomasza w katolicką naukę społeczną decyduje oparcie jego systemu teologicznego i filozoficznego na prawie naturalnym i objawionym. W jego nauce znaczące miejsce zajmowały również problemy społeczno-gospodarcze, np. interpretacja stosunków społecznych, pojęcie własności prywatnej, płacy sprawiedliwej czy lichwy.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Strzeszewski Cz.: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce (1832-1939). Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1981
 2. Majka J.: Katolicka nauka społeczna. Studium Historyczno-Doktrynalne. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Rzym-Lublin 1987
 3. Strzeszewski Cz.: Ewolucja katolickiej nauki społecznej. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1978
 4. Romanowski H.: Aktualność filozofii tomistycznej. Odbitka z "Przeglądu Katolickiego" Warszawa 1931
 5. Piwowarczyk J.: Współczesne kierunki społeczne. Liberalizm ekonomiczny - Socjalizm - Kierunek chrześcijańsko-społeczny. Drukarnia "Głos Narodu", Kraków 1927
 6. Sawicki F.: Założenia filozoficzne katolickiej nauki społecznej. Biblioteka Akcji Katolickiej, nr 62, Poznań 1937
 7. Szymański A.: Zagadnienia społeczne. Drukarnia "Narodowa" Leona Milarskie go, Lublin 1939
 8. Spychalski G.: Normatywizm katolicki w polskiej myśli ekonomicznej okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989
 9. Roszkowski A.: Korporacjonizm katolicki. T. 18. Poznańskie Prace Ekonomiczne, Poznań 1932
 10. Caro L.: Solidaryzm. Jego zasady, dzieje i zastosowania. Drukarnia "Sztuka", Lwów 1931
 11. Kubina T.: Kościół wobec zagadnienia dzisiejszego kryzysu gospodarczego. "Ateneum Kapłańskie" 1932, R. 18, t. 30
 12. Górski L.: Wartość zasad katolickich w życiu gospodarczo-społecznym. "Prąd"1932,nr 7/12
 13. Zięba M.: Papieże i kapitalizm: od Rerum novarum po Centesimus annus. Znak, Kraków 1998
 14. Kozerska E.: Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI. UW, Wrocław 2005
 15. Pius XI: Quadragesimo anno. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Część I. Red. M. Radwan, I. Dyczewski, I. Kamińska, A. Stanowski. KUL, Rzym- -Lublin 1996
 16. Piwowarczyk J.: Kryzys społeczno-gospodarczy świetle katolickich zasad. Drukarnia "Głos Narodu", Kraków 1932
 17. Stolarczyk J.: Katolicyzm społeczny. Książka i Wiedza, Warszawa 1969
 18. Gazda Z.: Historia nurtu katolickiego w polskiej myśli katolickiej okresu drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego, Wydział Zarządzania i Administracji, Kielce 1998
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu