BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafranek Edyta (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Kultura, przemysły i sektor kultury - terminologiczne i statystyczne dylematy badawcze
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych, 2013, s. 123-133, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Rozwój miasta, Badania empiryczne, Badania statystyczne
Culture, City development, Empirical researches, Statistical surveys
Abstrakt
Mały słownik języka polskiego podaje cztery wyjaśnienia pojęcia kultura, jednakże dwa z nich należy uznać za przydatne dla rozważań dotyczących sektora i przemysłów kultury. Kultura rozumiana jest jako: - całokształt dorobku ludzkości, wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym lub w jego określonej epoce, - stopień doskonałości, sprawności w opanowaniu, znawstwie jakiejś specjalności i umiejętności. W pierwszym kontekście kultura może być związana z określonym okresem historycznym i obejmować różnorodne aspekty, np. architekturę, literaturę i muzykę. Kultura w tym sensie utożsamiana jest z wytworami określonej cywilizacji. W takim ujęciu rozróżnić można kulturę antyczną, grecką, socjalistyczną czy współczesną. W drugim ujęciu kultura związana jest ze stopniem łub poziomem funkcjonowania określonej sfery działalności, a także postaw człowieka. Można w tym względzie mówić o wysokim lub niskim poziomie czegoś, najczęściej rozwoju intelektualnego i moralnego. W tym sensie kultura jest traktowana jako cecha działania człowieka, wyrażająca m.in. jego postawę społeczną, określony styl bycia, ogładę i takt. Kulturze przypisywany jest jednak pozytywny wydźwięk, zatem należy przyjąć, że określa ona wysokie wartości, normy i postawy. Każde z tych dwóch ujęć w sposób bezpośredni i jednoznaczny jest trudne do przeniesienia na grunt badań ekonomicznych i przestrzennych. Częstą praktyką jest wiązanie w sposób intuicyjny obu wymiarów kultury i takie stosowanie jej w badaniach. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ginsburgh V.A, Throsby D.: Handbook of the Economics of Arts and Culture. Elsevier 2006.
 2. Janikowski R.: Przemysły kultury jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast i aglomeracji. W: Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Red. A. Klasik. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 3. Klasik A.: Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju dużych miast i aglomeracji miejskich. W: Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Red. A. Klasik. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 4. Kultura w 2010 roku. GUS, Warszawa 2011.
 5. Lewandowski P., Ponichter M.: Przemysły kreatywne a polska gospodarka, www.miesięcznik.znak.com.pl
 6. Mały słownik języka polskiego. Red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka. PWN, Warszawa 1967.
 7. Materiał roboczy do wypracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego. UMWO, styczeń 2012.
 8. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długofalowa Strategia Rozwoju Kraju. Red. M. Boni. KPRM, Warszawa, lipiec 2011.
 9. Słodczyk J., Szafranek E.: Ocena kreatywności i atrakcyjności miast. W: Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków. Red. A. Klasik. Katowice 2009.
 10. Smoleń M.: Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 11. Stryjakiewicz T., Stachowiak K.: Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Sektor krea- tywny w poznańskim obszarze metropolitalnym I. Poznań 2010.
 12. The Economy of Culture in Europę. Komisja Europejska 2004.
 13. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. z 1991 r., nr 114, poz. 493.
 14. Ustawa z dnia 31.08.2011 r. o zmianie ustaw o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2011 r., nr 207, poz. 1230.
 15. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020. Ministerstwo Kultury, Warszawa 2005.
 16. www.kongreskultury.pl
 17. Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu