BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Kazimierz W. (Uniwersytet Rzeszowski), Jeleniewska-Korzela Irmina (Uniwersytet Rzeszowski), Krupa Wojciech (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Kapitał intelektualny jako akcelerator nowej ekonomii (tablice korelacyjne, pracownicy kluczowi)
Intellectual Capital as an Accelerator of the new Economy (Correlation Tables, Key Employees)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 391-400, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Korelacja, Bifurkacja
Intellectual capital, Correlation, Bifurcation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wieloaspektowe badania empiryczne prowadzone w regionie Podkarpacia wskazują, że kapitał intelektualny MŚP nie pełni w zasadniczym stopniu roli stargetowej. Pozwala to na sformułowanie opinii, że w badanym regionie, mało innowacyjnym per saldo, trudne będzie realizowanie strategii escaping forward (kreatywna ewolucja, również o charakterze reinspiring) przez znaczącą grupę MŚP, która z założenia powinna być trwałą częścią wysoko rozwiniętego biznesu (również w formie bifurkacji).(abstrakt oryginalny)

Multi-faceted empirical studies conducted in the region of Podkarpacie indicate that intellectual capital in SMEs does not fully play the target role. This allows to formulate an opinion that in the studied region, which is characterized by low innovation, it will be difficult to implement escaping forward strategy by a large group of SMEs e.g. P&M s.c., which is expected to be an integral part of the highly developed business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmad I. (2009), Setting the Retail Price for Petrol and Diesel, "New Sunday Times", February, p. 15, MALAYSIA.
 2. Leesa-Ngunansuk S. (2009), IT is the Answer to Crisis, "Bangkok Post", Thailand, February 11, p. D1.
 3. Leesa-Ngunansuk S. (2009), Online Advertising Spend Expected to Grow, "Bangkok Post", Thailand, February 11, p. D3.
 4. Mačerinskien I., Šúbertová E. (2008), Present Role of Development Co-operative Society in Lithuania and in the Slovak Republic,Podnikanie a konkurencieschopnosťfiriem, Bratislava.
 5. Majtán Š. (2008), Manažérske rozhodovanie v outsourcingovomvzťahu, Podnikanie a konkurencie schopnosťfiriem, Bratislava.
 6. Panchyshyn S.M. (2005), Makroekonomika, Kijów.
 7. Rakowska A., Competencies of modern manager, [in:] Management of organizational competencies. Research, red. E. Masłyk-Musiał, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie WSM, Warszawa 2005, s. 87-113.
 8. Rakowska A., Sitko-Lutek A, Development of managerial competencies, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Rakowska A., Managerial competencies of managers in modern organizations, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 10. Sitko-Lutek A., Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedżerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Wydawnictwo AE, Kraków 2004.
 11. Siutko-Lutek A., Charakterystyka podejścia do doskonalenia menedżerów w Wielkiej Brytanii i Niemczech, [w:] Future 2000: zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, T. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 12. Siutko-Lutek A., Rola kadry kierowniczej w procesie kształtowania kultury uczących się organizacji, [w:] Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 13. Skrzypek E., Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 14. Wich U., Spójność terytorialna w polskim układzie regionalnym, Ann. UMCS, Sect. H. vol. 40, 2006.
 15. Wich U., Weak regions and the prospect of a United Europe - the case of Lublin voivodship, [w:] Cities and regions in an enlarging European Union, red. R. Domański, Polish Academy of Sciences Committee for Space Economy and Regional Planning, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu